الگوی شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد و در نتیجه ی آن شاهد شکل گیری دو سقف قیمت که بالاتر از قیمت های دیگر هستند همراه با سطح حمایت کوچکی که در ناحیه ی فوقانی نمودار هست می باشیم. از لحاظ ظاهری این الگو شبیه به حرف H یا مشابه با دو شاخ گاو است. زمانی شاهد ارسال سیگنال فروش هستیم که قیمت بسته، به پایین تر از کمترین حد سه میله ی قیمت افت کند که همین الگوی شاخ فوقانی را ایجاد کرده اند.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین افت قیمت در الگوی شاخ فوقانی

طبق نظر Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، پس از ارسال سیگنال فروش به منظور کامل کردن الگوی شاخ فوقانی، قبل از هر نوع اصلاح، ارتفاع متوسط 20% تا 21% رو به پایین خواهد داشت.

هدف قیمت: بالاترین قیمت سه کندل فوقانی + ((بالاترین قیمت سه کندل فوقانی – پایین ترین قیمت سه کندل فوقانی)*70%)

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی شاخ فوقانی در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران و ارسال سیگنال فروش

امتیازدهی به الگوی شاخ فوقانی:

رتبه ی عملکرد: 4 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 7%
میانگین کاهش: 21%
Pullback (جابجایی سطوح حمایت / مقاومت): 33%
میزان دستیابی به هدف قیمتی برحسب درصد: 70%

توضیحات

مشخصه

صعودی قبل از الگو و پس از آن صعودی

روند قیمت ها

بهترین مورد نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

شبیه به حرف H

شکل

به اندازه ی 3 کندل

فواصل

به مرور کاهشی می گردد

حجم معاملات

قیمت در روند نزولی، پایین تر از 3 کندل الگو بسته می گردد

تأیید الگو

بررسی الگوی شاخ تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی شاخ تحتانی یا Horn Bottoms در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، دقیقا نقطه مقابل الگوی شاخ فوقانی، الگوی شاخ تحتانی است که بعد از یک روند نزولی ایجاد می گردد و این الگو متشکل از دو روز معامله، بلندتر از روزهای گذشته است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی سیگنال خرید ارسال و تأیید می گردد که در سه روز کاری که در آن الگو شکل می گیرد، در بالاترین میزان خود باشد.

بررسی میانگین کاهش قیمت در الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق نظر Bulkowski در آموزش تحلیل تکنیکال، پس از ارسال سیگنال خرید به منظور کامل کردن الگوی شاخ فوقانی، قبل از هر نوع اصلاح، ارتفاع متوسط 20% تا 21% رو به بالا خواهد داشت.

هدف قیمت: پایین ترین قیمت 3 کندل تحتانی + ((بالاترین قیمت 3 کندل تحتانی – پایین ترین قیمت 3 کندل تحتانی)*76%)

آموزش تحلیل تکنیکال، ارسال سیگنال خرید در الگوی شاخ تحتانی در رابطه با شرکت Home Depot, Inc.

امتیازدهی به الگوی شاخ تحتانی:

رتبه ی عملکرد: 14 از 23 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 9%
میانگین افزایش: 35%
احتمال بازگشت: 29%
میزان دستیابی به هدف قیمتی برحسب درصد: 76%

توضیحات

مشخصه

نزولی قبل از الگو، بعد از آن صعودی

روند قیمت ها

بهترین مورد نوع هفتگی است

مقیاس نمودار

شبیه به حرف H

شکل

3 کندل

فواصل

به مرور افزایشی می شود

حجم معاملات

قیمت در روند صعودی، بالاتر از 3 کندل الگو بسته می گردد

تأیید الگو

طبق آموزش تحلیل تکنیکال چه ویژگی هایی سبب افزایش اثربخشی الگوهای شاخ فوقانی و تحتانی می شوند؟

– بهترین موقعی که یک الگوی شاخ فوقانی شکل می گیرد بعد از روند صعودی است که در طی چند ماه تشکیل شده است.
– در صورتی الگوی شاخ فوقانی بعد از یک روند نزولی تشکیل شود، غیر قابل اعتماد خواهد بود.
– در ابتدا شاخ کوتاه تر و پس از آن شاخ بلندتر تشکیل می شود.
– در نقطه ی شکست، الگوی شاخ با حجم بالا تکمیل می شود.

 

    لینک کوتاه: