افشای اطلاعات با اهمیت الف/ب شامل چه مواردی است؟

یرابر ماده 13 دستورالعمل مورخه 1386/05/03 اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس ناشر موظف به افشای فوری اطلاعات بااهمیت می‌باشد.
 
برخی از مصادیق افشای اطلاعات بااهمیت به شرح گروه های زیر هستند: 
 • گروه (الف)
– تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت؛
– شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده؛
– بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید؛
– اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت؛
– نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده؛
– نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده؛
– انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم؛
– کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه؛
– هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب؛
– نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت؛
– تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
1- مبلغ خرید بیش از 5 درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛
2- ناشر بیش از 5 درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید.
– واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
1- مبلغ واگذاری بیش از 5 درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد؛
2- ناشر بیش از 5 درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید.

– تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل؛
– تغییر سهامدار عمده؛
– اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه؛
– تعدیلات سنواتی؛
– درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه؛
– خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری؛
– تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)؛
– دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از 5 درصد سرمایه شرکت؛
– پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی؛
– برگشت بیشتر از 5 درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی؛
– دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه؛
– تغییر در برآوردهای حسابداری؛

 
 
 • گروه (ب)
  – برگزاری مناقصه یا مزایده؛
  – شرکت در مناقصه یا مزایده؛

  – افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته؛

  – پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی؛
  – دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت؛
  – تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات؛
  – تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت؛
  – برنامه انتشار اوراق بدهی؛
  – پیشنهاد پرداخت سود یا تغییر سیاست تقسیم سود
  – توثیق یا فک رهن دارایی‌ها؛
  – ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی؛
  – تغییر حسابرس؛
  – تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه؛
  – توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است؛
  – سایر موارد 

 

 

  • تبصره:
   هرگونه تغییر در اطلاعات بااهمیتی که پیش از این در مورد آن اعلامی صورت گرفته است، به عنوان مصادیق افشای اطلاعات بااهمیت در نظر گرفته شده و ناشر موظف به افشای فوری آن می باشد.

 

شما میتوانید اطلاعات شرکت ها و همچنین افشای اطلاعات آنها را در سایت کدال مطالعه کنید.

 


 

  لینک کوتاه: