افزایش قدرت بورس در نظام اقتصادی

افزایش قدرت بورس در تامین مالی شرکت ها:

طراحی ابزارهای جدید بورسی، برای افزایش و ارتقاء سهم بازار سرمایه یکی از اهداف با ارزش در برنامه ریزی اقتصادی است که باید جایگاه ویژه ای به این موضوع اختصاص داده شود. لازم است نگاه صرفا داد و ستد سهام در بازار بورس کم رنگ تر شود، و روشهای متنوع تری برای افزایش تامین مالی بورس و در نتیجه افزایش قدرت بورس در نظر گرفته شود.

نگاهی فراتر به افزایش قدرت بورس، در توسعه زیرساخت های فرهنگی، مقبولیت و پذیرش بیشتر سرمایه گذاری و سهامداری، اتخاذ رویه هایی جهت حفظ سلامت بازار و ایجاد ارزش برای سهامداران و… نیازمند مدیریت اقتصادی و نوآوری ابزارهای مالی اقتصادی می باشد.

آنچه در فضای بازار بورس قابل تامل است این است که،فعالیت و حضور در بازار سرمایه ، بدون تخصص و دانش کافی، کارایی لازم را نخواهد داشت.

رفتارهای توده واری و اخذ تصمیمات مبهم و ناگهانی با توجه به اطلاعات غیر رسمی و شایعات در بازار بورس، نشان از خامی و بی تجربه گی فرد حاضر در بازار است. بنابراین کسب آموزشی بورس و ورود به بازار سرمایه، برای موفقیت حائز اهمیت است. کسانی که دانش و اطلاعات مفیدی از بازار بورس ندارند، بهتر است آموزشها و دوره های لازم را زیر نظر متخصصین بازار بورس طی کنند و سپس اقدام به حضور در بازار نمایند.

افزایش قدرت بورس

توسعه ابزارهای مالی مساوی افزایش قدرت بورس در نظام اقتصادی است:

در این راستا به نظر می آید توسعه و نوآوری در ابزارهای مالی چون، اوراق مشارکت و انواع صکوک، اوراق فروش استقراضی، اختیار معامله سبد سهام، ایجاد معاملات الگوریتمی، معاملات بر خط بازار گردانی و نظارت عمیق بر بازار، راه حل عملی برای هماهنگی و همسویی اقتصادی، افزایش قدرت بورس در نظام اقتصادی و جهش در بازار سرمایه، برای تامین مالی شرکت ها و فعالیت های مولد اقتصادی محسوب می شود.

از طرف دیگر راه اندازی اوراق سبد آتی سهام، به عنوان ابزاری قوی در پوشش ریسک و تامین مالی، اقدامی موثر و موازی با موضوع هدف ارتقاء بازار سرمایه است، که خود مزایای گسترده ای را به نظام اقتصادی کشور تزریق می کند:

• با افزایش قدرت بورس، حمایت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران و ایجاد فضایی سالم و پر رونق، پر رنگ تر از همیشه نمایان خواهد شد.
• ایجاد سازمانی اثر بخش تر با بهره مندی از ابزارهای مالی پیشرفته، فواید توجه به این موضوع اقتصادی است.
• ارتقاء کارایی بازار سرمایه با هدف افزایش نقدشوندگی بازار
• نظارت دقیق تر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور
• افزایش توان ثروت آفرینی در کشور با توسعه کمی بازار سرمایه

    لینک کوتاه: