توسعه – اعتباری توسعه

توسعه – اعتباری توسعه

 

• معرفی شرکت

تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را می توان سرآغاز تحولی بزرگ در جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرح های خرد و کـلان بخش های مختلف اقتصادی دانست.

مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین نهاد پولی خصوصی کشور ، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای: ایجاد تحول در صنعت بانکداری. تأمین منافع گروه های ذی نفع (مشتریان ، سهامداران ، کارکنان) در چارچوب مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری تأسیس و در حال فعالیت می باشد.
این مؤسسه با تکیه بر سرمایه های انسانی خود در تمام عرصه های صنعت بانکی حضور فعال داشته و مزیت رقابتی خود را چابکی در ارائه خدمات بانکی در سطوح داخلی و بین المللی می داند.

بیانیه نهایی چشم انداز موسسه اعتباری توسعه :

  • بانکی خواهیم بود با اتکا به سرمایه های انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی سازمان
  • با مشتریانی ماندگار
  • با قابلیت افزایش محصولات و خدمات هوشمند و متمایز
  • با هدف افزایش مستمر ارزش افزوده اقتصادی مورد انتظار سهام داران
  • با حفظ و توسعه مسئولیت های اجتماعی و انجام فعالیت های قانونمند به منظور ارتقاء صنعت بانکداری

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی توسعه


 

موضوع فعالیت :   —


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان آفریقا ، چهار راه جهان کودک ، نبش کوچه شهید صانعی ، پلاک 68


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان آفریقا ، چهار راه جهان کودک ، نبش کوچه شهید صانعی ، پلاک 68


تلفن امور سهام :   5-88782801 — 83790 — 88884000 (021)


وب سایت :   www.cid.ir


سال مالی :    12/29

 

 

 

    لینک کوتاه: