ارتباط تحمل ریسک مالی و ثروت سرمایه گذاران در بورس

ثروت سرمایه گذاران در بورس:

یکی از ویژگی های سرمایه گذاران در بورس که با تحمل ریسک مالی ارتباط معناداری دارد ثروت سرمایه گذاران است.

تعریف ثروت:چیزی را می گویند که مادی باشد و برای انسان فایده و منفعت به همراه داشته باشد. و به مالکیت دراید. درواقع ثروت باید ضمن برآوردن نیازهای شخص، در رشد معنوی و انسانی نیز موثر باشد.

بررسی های دونالد وگرابل (2010) نشان می دهد که هرچه هوش مالی، ثروت سرمایه گذاران، و مهارت های مدیریتی سرمایه گذاران بیشتر باشد تمایل به ریسک بیشتر خواهد شد. میزان تحمل ریسک سرمایه گذاران بالاترمی رود.

تحمل ریسک مالی امری لازم در سبد سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه:

به طور کلی تحمل ریسک مالی، نقش مهمی در تصمیمات مالی ایفا می کند. انتخاب شغل، بودجه های ضروری، مذاکرات تجاری، و…. بنابراین با توجه به اهمیت ریسک مالی در اکثر انتخاب های مهم زندگی، ارزیابی ان مهم شمرده می شود. تحمل ریسک مالی نه تنها با ثروت سرمایه گذاران در بورس، بلکه با طیف وسیعی از عوامل کلانی چون، اجتماعی، سیاسی، روانشناختی، اقتصادی و … و عوامل خرد مانند جنسیت تحصیلات، سن و… مرتبط است.

سرمایه گذاران در بورس

افرادی که تحمل ریسک مالی کمتری دارند خواه ثروتمند باشند یا خیر، به دنبال فرصت های امن شغلی خواهند رفت. ولی افرادی که دارای انتظارات اقتصادی مثبت هستند، تحمل مانور و ریسک مالی بیشتری را نسبت به افرادی که انتظارات اقتصادی پایین تری دارند، از خود بروز می دهند.

آنچه در واقعیت رخ می دهد و البته نمی توان نتایج آن را با قاطعیت تعمیم داد، این است که تحصیلات و ثروت سرمایه گذاران، در میزان قبول ریسک موثر است.در برخی موارد دیده شده است که ثروت سرمایه گذاران، دارای تاثیرات منفی بر میزان تحمل ریسک بوده است.

ویژگی های شخصیتی و روانشناختی فرد سرمایه گذار

این موضوع را می توان هم به ویژگی های شخصیتی و روانشناختی فرد سرمایه گذار نسبت داد، و هم می توان اینگونه توجیه کرد که افراد با ثروت بیشتر جهت حفظ و نگهداری منابع مالی و ثروت خود، کمتر تمایل به تحمل و پذیرش ریسک دارند.

البته نگاه دیگری نیز می توان به این قضیه داشت، اینکه افراد اهداف مالی مشخصی در ابتدای سرمایه گذاری برای خود تعیین می کنند مثلا: خرید یک خانه با متراژ مشخص و مناسب، خرید ماشین دلخواه، و پس انداز بانکی مورد نظر،آنگاه برای از دست دادن آنچه که با زحمت به دست آورده اند شاید دیگر حاضر به پذیرش و تحمل ریسک نشوند. و شاید هم با هوش مالی و مدیریت مالی موثر و با استفاده از ثروتی که در اختیار دارند به سرمایه گذاری خود ادامه دهند. البته در بازار سرمایه امروزی به نظر می رسد توقف تصمیم درستی نباشد.


 

• فایل های مرتبط

اصول و مفاهیم مدیریت ریسک (۵۶ صفحه)

چهارچوپ یکپارچه مدیریت ریسک (1) (۹۱ صفحه)

چهارچوپ یکپارچه مدیریت ریسک (2) (۱۲۳ صصفحه)

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- ریسک پذیری و ریسک گریزی 

 

۲- ریسک پذیر بودن، شرط ورود به بازار سرمایه

 

۳- مدیریت ریسک در بازار سرمایه 

 

۴- مروری بر ریسک(قسمت اول) 

 

۵- مروری بر ریسک(قسمت دوم)

 

۶- مروری بر ریسک(صورت های مالی) 

 

۷- مروری بر ریسک(قسمت چهارم)

 

۸- مروری بر ریسک (قیمت سهام) 

 

 

 

    لینک کوتاه: