اثرات سرمایه گذاریهای غیر بورسی بر جذابیت سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاریهای غیر بورسی:

آیا میان سرمایه گذاری های غیر بورسی و سرمایه گذاری در بورس ارتباط معناداری وجود دارد؟

آیا سرمایه گذاری های غیر بورسی جذابیت بورس را تحت تاثیر قرار میدهد؟

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

در رابطه با این مبحث اشاره ای داریم به چهار نوع از سرمایه گذاری های غیر بورسی:

سرمایه گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم
• سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
• ***سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
• سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی(مسکن)

مبحث جذابیت در بورس گفتیم عوامل جذابیتی که مربوط به خود بورس می شوند عبارتند از:

• قابلیت نقد شوندگی، عبارت است از توان تبدیل اوراق بهادار به پول و برعکس در پایین ترین سطح هزینه های مبادلاتی. شاخص های مورد نظر این متغیر عبارتند از : میزان داد و ستد سهام شامل(تعداد داد و ستد سهام و ارزش سهام داد و ستد شده ) و تناوب داد و ستد سهام که شامل( تعداد روزهای داد و ستد شده، و دفعات داد و ستد انجام شده )

• میزان تشکیل سرمایه، مجموع قیمت هر سهم شرکت در تعداد سهام شرکت. شاخص های این متغیر عبارتند از: (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در بورس)

در واقع اینها خصوصیاتی هستند که وضعیت بورس را تا حد زیادی شرح می دهند.

سرمایه گذاریهای غیر بورسی

سرمایه گذاری های غیر بورسی، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی، موثر بر نقدشوندگی و تشکیل سرمایه:

بانک و سپرده های بانکی: بانک ها به عنوان یک واسطه مالی می توانند باعث کاهش محدودیت های مالی و عملکرد بهتر نظامهای مالی شوند. این مهم باعث افزایش سرمایه گذاری ها و تشکیل سرمایه شرکت ها می شود.تاثیری که بانک ها می توانند در سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار داشته باشند کاهش ریسک نقدشوندگی است.

کشوری که نظام بانکی ضعیفی داشته باشد پروژه های سرمایه گذاری سود اوری نخواهد داشت. قدرت بانک ها پس انداز کنندگان را ترغیب می کند تا سهم بیشتری در پس انداز بانک ها و طبعا تخصیص اعتبارات به پروژه ها داشته باشند. وقتی بانک از بازار حذف می شود قدرت نقد پذیری کاهش می یابد.

بنابراین سرمایه گذاری در سپردهای بانکی ارتباط معناداری با هر دو شاخص جذابیت در بورس (میزان نقد شوندگی و میزان تشکیل سرمایه) دارد. پس بانک ها باید همسو و هماهنگ با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار عمل کنند.

این امر موجب تقویت سرمایه گذاری اشخاص حقیقی همچون آحاد مردم و اشخاص حقوقی همچون شرکت ها می شود. تامین سرمایه مورد نیاز بازار سرمایه از کانال بانک اطمینان خاصی را هم برای سپرده گذاران ایجاد می کند و هم برای نیازمندان به سرمایه.

 

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- ویژگی ها و مزایای بورس نسبت به بازارهای دیگر

 

۲- مزایای ورود به بازار سرمایه

 

۳- بورس ، بازار ، ویژگی ها

 

    لینک کوتاه: