اتکای – بیمه اتکایی ایرانیان

اتکای – بیمه اتکایی ایرانیان

 

• معرفی شرکت

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان به عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی فعالیت خود را در تاریخ 1388/12/25 شروع کرد.

موضوع و حدود فعالیت شرکت:

  • قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ظرفیت و مقررات مربوطه 
  • تاسیس ، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکایی داخلی و خارجی 
  • تحصیل پوشش اتکایی در ارتباط با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده 
  • سرمایه گذاری از محل سرمایه ،اندوخته ها ، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورایعالی بیمه 
  • عرضه خدمات مشاوره ای ، جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکایی 

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی اتکای


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (اتکای)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص اتکای


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/20

سود خالص به ازای هر سهم: 564 ریال
سود نقدی تصویب شده: 170 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  قبول بیمه های اتکایی و اتکایی مجدد در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و سایر منابع مالی شرکت درچارچوب ضوابط و مقررات مصوب شورایعالی بیمه.


نشانی دفتر :   خیابان ملاصدرا- خ شیرازی شمالی- کوچه زاینده رود غربی- پلاک 5


نشانی امور سهام : خیابان ملاصدرا- خ شیرازی شمالی- کوچه زاینده رود غربی- پلاک 5


تلفن امور سهام :    16-02188628611


وب سایت :   www.iranianre.com


سال مالی :    09/30

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: