انواع بازارها – بازار اول – بازار دوم – بازار پایه (الف – ب – ج) بازار SME

بازار اول

در بازار اول ، معاملات سهام شرکت‌های سهامی عامی که شرایط دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس را احراز کرده باشند، انجام می‌شود.

پذیرش شرکت در بازارهای اول و دوم فرابورس منوط به تهیه امیدنامه و ارسال مدارک و مستندات کافی به منظور شناخت از وضعیت شرکت می‌باشد.

پس از تکمیل مدارک یادشده هیئت پذیرش اوراق بهادار ضمن بررسی وضعیت مالی و عملیاتی، در صورت احراز شرایط زیر با پذیرش شرکت موافقت می‌نماید:

 

 1. حداقل 10 درصد از سهام ثبت‌ شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل 200 نفر باشد. 

 2. حداقل دو سال از زمان بهره‌برداری عملیات یا ارائۀ خدمات آن گذشته باشد، 

 3. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل ده میلیارد ریال باشد، 

 4. زیان انباشته نداشته باشد، 

 5. گزارش حسابرس برای آخرین دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش درخصوص صورت‌های مالی آن، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد، 

 6. مطابق اظهار نظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد، 

 7. در دوره/ سال مالی منتهی به پذیرش سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت و صنعت مربوطه وجود داشته باشد، 

 8. براساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌های آن حداقل 15 درصد باشد، 

 9. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد، 

 10. آخرین صورت‌های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد. همچنین در زمان ارائۀ درخواست پذیرش و آخرین دوره/ سال مالی قبل از ارائۀ درخواست، حسابرس شرکت باید از میان حسابرسان معتمد سازمان انتخاب شده باشد، 

 11. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آن دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.


 

 

بازار دوم

در بازار دوم فرابورس همانند بازار اول معاملات سهام شرکت‌های سهامی عام انجام می‌شود

اما شرایط پذیرش در بازار دوم فرابورس، منعطف‌تر از بازار اول می¬باشد.

 

به منظور پذیرش در بازار دوم احراز شرایط ذیل لازم است:

1. حداقل یک‌سال از تأسیس آن گذشته باشد،

2. حداقل 5 درصد از سهام ثبت‌شده آن شناور باشد،

3. آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ آن حداقل یک میلیارد ریال باشد،

4. در صورتی که شرکت مشمول مادۀ 141 لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، به تشخیص هیئت پذیرش از برنامۀ عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول مادۀ یادشده برخوردار باشد.

5. دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد،

6. آخرین صورت‌های مالی آن باید مطابق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ شده توسط سازمان تهیه شده باشد.

7. در صورتی که حسابرس شرکت از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نشده باشد، باید در اولین مجمع عمومی بعد از ثبت نزد سازمان، حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب نماید.

8. اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده، «مردود» یا «عدم اظهار نظر» نباشد.

9. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

10. مطابق اظهارنظر حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در فرابورس جهت افشاء مناسب اطلاعات برخوردار باشد.

در بازار دوم، شرکت‌های زیان ده و شرکت‌های کوچک نیز امکان پذیرش دارند.

 


 

بازار پایه

 

بازار پایه از جمله بازارهای فرابورس است که مطابق با ماده 4 “دستورالعمل پذیرش، به منظور عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران” راه¬اندازی گردیده است.

پس از ثبت شرکت‌ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مدارک ارائه شده از جانب شرکت‌ها در کمیته عرضه فرابورس مورد بررسی قرار می‌گیرد .

سپس در فهرست نرخ‌های بازار پایه فرابورس درج می‌شوند.

لازم به ذکر است این شرکت‌ها فرایند پذیرش را طی نمی‌کنند.

 

شرکت‌های درج شده در بازار پایه در سه دسته طبقه بندی می‌گردد:

1)شرکتهایی که درخواستی مبنی‌بر پذیرش ندارند وبه‌دلیل الزام قانونی طبق ماده99برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بایستی در بازار‌پایه درج‌گردند.

مطابق با ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند و عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود.

ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند

و معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب‌مورد امکان‌پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

2) شرکت هایی که نزد سازمان بورس ثبت شده‌اند، اما شرایط پذیرش را ندارند.

3)شرکت‌هایی که به‌دلیل ازدست‌دادن شرایط بازارهای بورس یا فرابورس از بازار مربوطه لغو پذیرش می‌شوند،در بازار پایه درج‌می‌گردد.

مقررات ارائه اطلاعات در این بازار به مراتب ساده‌تر از بازار اول و دوم است.

با توجه به شرایط شرکت معاملات بازار پایه به شکل عادی(دارای دامنه نوسان و در عملیات عادی بازار) یا توافقی (فاقد دامنه نوسان و بر اساس توافق خریدار و فروشنده)انجام می‌شود.

 


 

بازار SME

 

شرکتهای کوچک و متوسط که متقاضی پذیرش در بازار SME (بازار شرکتهای کوچکو متوسط) فرابورس ایران هستند

 

لازم است مراحلی را طی کنند و مدارکی را به فرابورس ارائه کنند که این مراحل به این شرح است:

• متقاضی پذیرش ابتدا باید آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت (با در نظر گرفتن سال مالی شرکت) را به همراه نامه درخواست پذیرش (موجود در سایت فرابورس ایران، بخش پذیزش در بازار SME) به فرابورس ارائه دهد.

 

پس از ارجاع پرونده به واحد پذیرش و مطالعه آن، با شرکت تماس گرفته و در صورت نیاز جلسه‌ای در فرابورس ایران با حضور مدیران شرکت متقاضی برگزار می‌شود؛

در صورت ادامه فرآیند پذیرش باید سایر مدارک تکمیل و از طریق

شرکتهای کارگزاری

تأمین سرمایه

مشاور سرمایه‌گذاری

و به طور کلی شرکتهای مشاور پذیرش مورد تأیید سازمان بورس به فرابورس ارسال شود.

 

• تصمیم‌گیری درباره پذیرش یا رد درخواست پذیرش سهام شرکتها در بازارSMEتوسط هیئت پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط انجام می‌شود؛

از این رو شرکت فرابورس ایران گزارش کارشناسی خود حاوی اظهارنظر درباره احراز یا عدم احراز شرایط پذیرش را به همراه مستندات مربوطه به هیات پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط ارسال می‌کند.

 

• پس از پذیرش شرکت در صورت احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش شرکتهای کوچک و متوسط و سپرده شدن سهام نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه همچنین انتشار اطلاعات مالی در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان بورس، نام اوراق بهادار پذیرفته شده در فهرست نرخهای فرابورس ایران درج می‌شود.

 

لازم به ذکر است فرصت شرکت به منظور درج، حداکثر شش ماه از زمان پذیرش بوده است.

عرضه سهام نیز باید حداقل پنج روز و حداکثر چهار ماه پس از تاریخ درج صورت پذیرد.

 

• در انتها نام شرکت به عنوان ناشر پذیرفته شده در سایت رسمی فرابورس ایران درج می‌شود

همچنین نماد معاملاتی شرکت برای انجام معاملات سهام پس از اطلاع‌رسانی عمومی گشایش می‌یابد.

علاوه بر این کارمزد شرکتهای پذیرش شده در بازار SME نیز به این شرح است:

در بازار شرکتهای کوچک و متوسط حق پذیرش شرکتها معادل 0.002 سرمایه ثبت شده تا سقف 200 میلیون ریال و حق درج سالانه شرکتها نیز معادل 0.002 سرمایه ثبت شده تا سقف 100 میلیون ریال تعیین شده است.

 


 

تاریخچه      ⇐  تاریخچه بورس در جهان و ایران

آموزش اول ⇐  شرکت ها و انواع آن

آموزش دوم ⇐ شرکت های سهامی ( انواع ، فرآیند تشکیل ، تفاوت ها )

آموزش سوم ⇐ هیات مدیره شرکت کیست؟

آموزش چهارم ⇐ انواع مجامع عمومی شرکتهای سهامی

آموزش پنجم ⇐ مزایای بورس برای افراد و شرکت ها

آموزش ششم ⇐ انواع بازارهای مالی

آموزش هفتم ⇐  بازارهای  اول – دوم –  پایه (الف – ب – ج) و بازار SME

آموزش هشتم ⇐ کارگزاران بورس

آموزش نهم ⇐ اصطلاحات و دانستنی های مقدماتی بورس (1)

آموزش دهم ⇐ اصطلاحات و دانستنی های مقدماتی بورس (2)

آموزش یازدهم ⇐ اصطلاحات تخصصی بورس

آموزش دوازدهم ⇐ افزایش سرمایه شرکت ها

آموزش سیزدهم ⇐ روش های تحلیل و کسب درآمد از بورس

آموزش چهاردهم ⇐ موقع خرید به چه نکاتی توجه کنیم..؟

آموزش پانزدهم ⇐ کارمزد معاملات

 


• فایل های صوتی مرتبط

 

۱- بازار اول و دوم 

 

۲- بازار اولیه

 

۳- بازار ثانویه

 

 

 

 1. علی گفته؛
  ۰۹:۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

  با سلام از مطالب خوب تون.میخواستم بدونم شما کلاس های حضوری جهت آموزش صفر تا صد بورس رو دارید.و اگر هست شرائط و مبلغ ثبت نامش چقدر می باشد

 2. مهدی عواطفی گفته؛
  ۰۸:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

  سلام.ممنون از شما.کاش بشه مطالب را دانلود کنیم تا در اسرع وقت بتونیم مطالعه کنیم.ممنون میشم پیگیری کنید.درود به شما.??

لینک کوتاه: