لوگوی الف بورس - سایز کوچک

اصطلاحات بورسی (2)

دسته بندی ها : آموزش بورس از صفر مدیر سایت

اصطلاحات بورسی (2)

نــماد

در واقع نام اختصاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس است.

براي مثال، نماد شرکت پالایشگاه تبریز در بورس، شبریز است.

حرف اول نماد، برگرفته از صنعتي است که شرکت در آن قرار دارد و بخش دوم نماد، در واقع خلاصه نام شرکت است.

مثلا در نماد شبریز ، حرف ش بيانگر صنعت فراورده هاي نفتي و کلمه تبریز، مخفف عبارت پالایشگاه تبریز است. که در نتیجه شده شبریز

فعالان بورس، عمدتا بجاي استفاده از نام کامل شرکت ها، نماد آنها را بکار مي برند.

 

تـوقـف نـماد

گاهی اوقات، معاملات سهام برخي شرکت ها در بورس بصورت موقتي، متوقف مي شود.

در اين حالت، اصطلاحا مي گويند نماد شرکت متوقف شده است.

عمدتا بورس زماني نماد يک شرکت را متوقف مي کند که رويدادي حائز اهميت درخصوص آن شرکت اتفاق افتاده باشد، به نحوي که اين رويداد بتواند موجب افزايش يا کاهش بيش از اندازه قيمت سهام شرکت شود.

براي مثال، قبل از برگزاري مجامع ساليانه شرکت، نماد آن شرکت متوقف مي شود، زيرا در مجمع ساليانه، سود سهامداران مشخص خواهد شد و اين موضوع، مي تواند بر قيمت سهم بعد از مجمع، تأثير زيادي داشته باشد.

طبيعتا توقف نماد در اينگونه موارد، به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا پس از انتشار اطلاعات کامل و شفاف شدن وضعيت شرکت، در شرايط يکسان و عادلانـه، درخصوص خريد، فروش و يا نگهداري آن سهم تصميم گيري کنند.

 

نماد معاملاتي بـاز و بـسـتـه چيست؟

پس از آنكه شركت هاي سهامي عام در بازار بورس پذيرفته شدند، براي اينكه اوراق سهام آنها در بازار بورس قابل داد و ستد باشد ، بايد نماد معاملاتي آنها در تابلو بورس بازشود.

پس از بازشدن نماد معاملاتي، خريد و فروش سهام به طور مرتب و روزانه انجام مي شود.

حال اگر مديران شركت بخواهند، هرگونه تغييري در اصول اساسي شركت ايجاد كنند ، بايد نماد معاملاتي شركت در تابلوي بورس بسته شود و امكان دادوستد سهام منتفي گردد و متوقف بشود .

 

مـجمــع

به گردهمايي سهامداران و مديران شرکت که به منظور تصميم گيري درخصوص مسائل مهم شرکت برگزار مي شود، مجمـع گفته مي شود.

سهامداران شرکت، متناسب با ميزان سهم خود، در مجامع حق رأي دارنـد.

هيئت مديره شرکت موظف است حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، آگهي برگزاري مجمع را در روزنامه کثيرالانتشاري که به عنوان روزنامه رسمي شرکت انتخاب شده است، منتشر کند تا سهامداران از اين موضوع مطلع شوند.

 

 

EPS چـيست ؟ 
سود هر سهم است. هر گاه كل سود پس از كسر ماليات را به تعداد سهام  تقسيم نماييم؛ سود هر سهم به دست مي آيد.

EPS پيش بيني شده : عبارتست از سود هر سهم كه شركت براي سال مالي كه در پيش است پيش بيني ميكند.

EPS تحقق يافته : عبارتست از سود هر سهم كه در دوره مالي گذشته به هر سهم تعلق گرفته است.

 

 

DPS چـيست ؟ 

به مقدار سودي كه شركت تقسيم مي كند و به طور نقدي به دست سهامدار مي رسد DPS گفته مي شود.

اينكه چه  ميزان از سود تحقق يافته هر سهم به صورت نقدي توزيع شود و چه ميزان در شركت باقي بماند تصميمي است كه در مجمع عادي ساليانه توسط هيات مديره به مجمع پيشنهاد داده مي شود و سپس به تصويب سهامداران مي رسد .

 

درآمد باقي مانده به چه معناست؟

در آمد باقي مانده بخشي از درآمد شركت است كه بين سهامداران تقسيم نشده است ولي به عنوان ذخيره انباشت شده براي رشد شركت يا استفاده از آن در موارد اضطراري نگه داري مي شود.

در آمد باقي مانده را سود تقسيم نشده، مازاد درآمد يا ذخيره نيز مي نامند .

 

 

تعديل سـود

شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس موظفند بصورت مستمر ودر دوره هاي سه ماهه (کنترل شود)، عملکرد واقعي خود را بررسي کرده و ضمن مقايسه عملکرد واقعي با بودجه پيش بيني شده، پيش بيني جديد خود از ميزان سودآوري شرکت را براساس عملکرد واقعي به بازار منعکس کنند.

به عنوان مثال، شرکت الف پيش بيني کرده است که در پايان سال مالي1397، 100تومان سود به ازاي هر سهم بدست آورد.

اما پس از گذشت سه ماه از فعاليت شرکت و با بررسي عملکرد اين سه ماه، پيش بيني خود را تغيير داده و از 100 تومان به 110 تومان افزايش مي دهد. همين شرکت ممکن است پس از بررسي عملکرد شش ماهه خود، به اين نتيجه برسد که سود 110 توماني قابل تحقق نيست و پيش بيني سود شرکت، بايد به 95 تومان کاهش يابد. تغييرات اين چنيني در سود پيش بيني شده را اصطلاحا تعديل سود مي گويند.

 

 

صف خـريد و صف فـروش

وقتي حجم تقاضا براي يک سهم در بورس،از حجم عرضه آن سهم بيشتر باشد،براي آن سهم صف خريد تشکيل مي‌شود.

تشکيل صف خريد براي يک سهم نشان دهنده اقبال سرمايه گذاران به آن سهم است.

درنقطه مقابل،وقتي حجم عرضـه يک سهم در بورس،بيشتر از حجم‌تقاضا براي آن سهم باشد،براي سهم مذکور صف فروش شکل مي‌گيرد.

تشکيل صف فروش براي يک سهم، مي تواند حاکي از بي رغبتي سرمايه گذاران به آن سهـم است.

البته ذکر اين نکته ضروري است که هر اندازه ميزان نقدشوندگي در يک بورس بيشتر باشد، از حجم صف‌هي خريد و فروش سهام در آن بورس کاسته خواهد شد، زيرا در همه شرايط اعم از افزايش و کاهش قيمت سهام، همواره متقاضي براي سهام وجـود دارد و اين، يعني روان‌بودن فرايند معاملات در بورس و قابليت نقدشوندگي بالا.

نکته‌ جالب و البته مهم درباره صف‌ خريد و فروش اين است که باتوجه به تأثير لحظه‌اي و بسيار سريع اطلاعات بر ميزان عرضه و تقاضاي سهام در بورس، معمولا بلافاصله پس از انتشار يک اطلاعات حائز اهميت درخصوص سهام، صف خريد يا فروش براي آن سهم تشکيل مي‌شود، بنابراين سرعت عمل سرمايه‌گذاران در تصميم‌گيري براي خريد و فروش يک سهم در موفقيت آنها براي سرمايه‌گذاري بسيار حائز اهميت است.

براي مثال، انتشار خبري درخصوص آزادسازي نرخ سيمان، مي‌تواند موجب انتظار سرمايه‌گذاران براي افراد درآمد و سودآوري شرکت‌هاي سيماني و در نتيجه، افزايش تقاضاي آنها براي خريد سهام شود

و همين امر،در فاصله کوتاهي،تشکيل صف خريد و افزايش قيمت سهام شرکت‌هاي سيماني را بدنبال خواهد داشت،

بنابراين سرمايه‌گذاراني که زودتر از ديگران براي خريد اين‌سهم اقدام کنند،طبيعتا بيشتر از ديگران سود بدست خواهندآورد.

 

 

 

حـجـم مـبـنـا

حجم مبنـا، حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، معامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزايش يا کاهش يابد.

بنابراين، درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد،

به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم نيز کاهش خواهد يافت.

در حال حاضر، حجم مبناي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، هشت ده هزارم است.

بنابراين، اگر به عنوان مثال تعداد کل سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس 20 ميليون سهم باشد، تنها درصورتي قيمت سهام اين شرکت در طول يک روز مي تواند 5 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد که حداقل 16 هزار سهم شرکت الف در طول روز، مورد داد و ستد قرار گيرد.

16000=0.0008*20000000

هدف از تعيين حجم مبنا، اين است که سرمايه گذاران اطمينان داشته باشند نوسانات قيمت سهام، در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخص و قابل توجهي سهام صورت گرفته است، چراکه در غير اينصورت، معامله حتـي چند عدد سهم يک شرکت، مي تواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و منجر به ايجاد قيمت هاي غيرواقعي و کاذب در بورس شود.

 

 

 

قيمت پاياني سهـم

قيمت پايانـي سهام يک شرکت،در واقع ميانگين قيمت‌هايي است که آن سهم درطول روز،براساس آن قيمت‌ها مورد دادوستد قرار گرفته‌است.

البته سامانه معاملاتي بورس پس از محاسبه ميانگين قيمت سهم در طول روز، بصورت خودکار بررسي مي‌کند که آيا ميزان معاملات سهم نيز به اندازه حجم مبنا بوده است يا خير؟

طبيعتا اگر حجم معاملات سهم حداقل به اندازه حجم مبنا بوده باشد، ميانگين محاسبه شده، به عنوان قيمت پاياني سهم در سامانه معاملات ثبت خواهد شد، اما اگر حجم معاملات سهم از حجم مبنا کمتر باشد، به همان نسبت از ميزان افزايش يا کاهش قيمت سهم هم کاسته شده و قيمت پاياني، بر اين اساس محاسبه و در سامانه معاملات ثبت مي‌شود.

به‌عنوان مثال،فرض‌کنيد قيمت سهم الف درابتداي روز شنبه،200تومان و ميانگين قيمت معاملات اين سهم درطول روز شنبه نيز 206تومان باشد.

بنابراين،ميانگين قيمت سهم درپايان روز شنبه،در مقايسه با ابتداي روز، 6تومان،يعني3درصد رشد داشته‌است.

حال اگر تعداد سهام معامله‌شده شرکت الف درطول روز شنبه،برابر باحجم مبنا باشد،قيمت پاياني سهم در روز شنبه،همان 206تومان خواهدبود

اما اگر تعداد سهام معامله شده شرکت الف، تنها معادل نصف حجم مبناي تعيين شده براي اين سهم باشد، طبيعتا ميزان افزايش سهم نيز از 6 تومان، به 3 تومان کاهش يافته و قيمت پاياني سهم در روز شنبه، 203 تومان تعيين خواهد شد.

لازم به‌ذکر است که

قيمت پاياني سهم دريک روز،به عنوان قيمت پايه آن سهم درابتداي روز بعد،در سامانه معاملات بورس درنظر گرفته‌مي‌شود.

 

 

همچنین بخوانید :  افزایش سرمایه شرکت ها

 

نوسان نامحدود در روزهاي خاص :

 

اولين روز معامله پس از انتشار اطلاعيه تعديل شركت با EPS بيش از 20 درصد و 5 تومن تغيير

اولين روز معامله پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه

اولین روز معامله پس از نوسان 20 درصدی قیمت سهم

اولين روز معامله پس از تصويب افزايش سرمايه

 

 

 

سهام فعال به چه معنا ست؟

سهامي است كه به طور مكرر و روزانه مورد معامله قرار مي گيرد و با اين ويژگي ، از سهامي كه نيمه فعال است و كمتر مورد معامله قرار مي گيرد، متمايز مي شود. سهام شركت هاي بزرگ ومهم مي بايست سهام فعال باشند به خصوص شركت هايي كه نسبت به تحولات اقتصادي وسياسي حساس هستند و بنابراين در معرض تغييرات ناگهاني قيمت قرار دارند.

 

 

سهام غير فعال چه سهامي هستند؟

اين سهام به ندرت در بازار مورد خريد و فروش قرار مي‌گيرد،هرچند در شمار سهام فهرست شده‌است.

سهام غير فعال، سهامي است كه به سختي خريدار يا فروشنده اي براي آن ها يافت مي شود.

اختلاف بين قيمت خريد و فروش چنين سهامي ، ممكن است بسيار زياد باشد.

 

بازار حساس به چه معناست؟

بازار سهامي كه به تحولات سياسي و اقتصادي نظير بودجه سالانه، رشد نامطلوب صنعتي، قیمت ارز ، قیمت انرژی ، حذف يا مقرارت نظارت بر قيمت ها، تغيير دولت و امثال آن به شدت واكنش نشان مي دهد، بازار حساس نام دارد.

 

بازار ضعيف و كم رونق به چه معناست؟

بازار ضعيف به بازاري گفته مي شود كه خريداران اندكي در آن حضور داشته باشند.

در اين بازار قيمت با اندكي فشار فروش رو به تنزل مي گذارد.

 

 


 

تاریخچه      ⇐  تاریخچه بورس در جهان و ایران

همچنین بخوانید :  آموزش اقتصاد از پایه بخش چهارم

آموزش اول ⇐  شرکت ها و انواع آن

آموزش دوم ⇐ شرکت های سهامی ( انواع ، فرآیند تشکیل ، تفاوت ها )

آموزش سوم ⇐ هيات مديره شركت کيست؟

آموزش چهارم ⇐ انواع مجامع عمومي شركتهاي سهامي

آموزش پنجم ⇐ مزایای بورس برای افراد و شرکت ها

آموزش ششم ⇐ انواع بازارهای مالی

آموزش هفتم ⇐  بازارهای  اول – دوم –  پایه (الف – ب – ج) و بازار SME

آموزش هشتم ⇐ کارگزاران بورس

آموزش نهم ⇐ اصطلاحات و دانستنی های مقدماتی بورس (1)

آموزش دهم ⇐ اصطلاحات و دانستنی های مقدماتی بورس (2)

آموزش یازدهم ⇐ اصطلاحات تخصصی بورس

آموزش دوازدهم ⇐ افزایش سرمایه شرکت ها

آموزش سیزدهم ⇐ روش های تحلیل و کسب درآمد از بورس

آموزش چهاردهم ⇐ موقع خرید به چه نکاتی توجه کنیم..؟

آموزش پانزدهم ⇐ کارمزد معاملات

 


 

• فایل های مرتبط

واژگان بورسی (۹ صفحه)

واژگان فاندامنتال و بازار سرمایه (۳ صفحه)

واژگان تکنیکالی و مرسوم بازار سرمایه (۵ صفحه)

فرهنگ واژگان بورس (۱۱ صفحه)

لغت نامه بورس (۱۶ صفحه)

 

 


• فایل های صوتی مرتبط

۱- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (1) – EPS 

 

۲- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (2) – EPS 

 

۳- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (3) – P/E 

 

۴- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (4) 

 

۵- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (5) – تاریخچه بورس

 

۶- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (6) 

 

۷- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (7) – توقف و بازگشایی نماد

 

۸- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (8) – شاخص

 

۹- مفاهيم و اصطلاحات بورسي (9) – شاخص(2)

 

مطالب زیر را حتما بخوانید:

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    لینک کوتاه :