آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم ؛ فاندامنتال و بنیادهای موثر بر اقتصاد مالی

آموزش اقتصاد از پایه یکی از سری مقالاتی است که به شما در آموزش اقتصاد بین الملل و آموزش تحلیل اقتصاد کمک شایانی می‌کند. دقت داشته باشید که تا کنون ده مقاله از این سری انتشار یافته است. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آموزش اقتصاد از پایه بخش هشتم و نهم که به برسی شاخص‌ها و نماگرها ها اشاره کرد. دقت داشته باشید که مفهومی که در آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم آن را ادامه می‌دهیم در آموزش اقتصاد از پایه بخش دهم آمده است.

ادامه آموزش اقتصاد بین الملل و شاخص‌های تحلیل فاندامنتال بخش سوم

شاخص M1

این شاخص شامل کلیه حساب‌های جاری است که می‌توانند نقد شده و در معاملات مورداستفاده قرار گیرند. این نقدینگی شامل پول نقد، چک و سپرده‌های قابل‌تبدیل به چک، حساب‌های NOW و حواله‌های مؤسسات تعاونی می‌باشد.

شاخص M2

این شاخص شامل ذخیره شاخص قبلی به علاوه دیگر دارایی‌های نقدی می‌باشد. 

شاخص M3

این شاخص شامل ذخیره شاخص M2 به علاوه دارایی‌های تعریف شده همانند سپرده‌های بلندمدت و سپرده‌های با ارقام بالاتر و وجوه سازمانی است.

شاخص L

این شاخص معادل ذخیره طولانی‌مدت شاخص M3 و دیگر وجوه نقد بلندمدت مثل اوراق قرضه افراد مقیم آمریکا است.

شاخص نشانگرهای عمده اقتصادی و آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

این شاخص ترکیبی از ده نشانگر متفاوت است. این شاخص معمولاً زودتر از دیگر سیکل‌های اقتصادی به نقاط اوج و سقوط می‌رسد. دقت داشته باشید که هدف از این شاخص پیش‌بینی فعالیت انبوه اقتصادی در آینده است. اجزای تشکیل‌دهنده این نشانگر از بخش‌های مختلف اقتصادی برگزیده می‌شوند. ارتباط اقتصادی اجزا و ارزش آماری آن‌ها باعث شده در این شاخص جای بگیرند و وزن مناسبی داشته باشند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به میانگین یک هفته کار، عملکرد سهام شرکتی، قراردادها و سفارشات جدید، قراردادها و سفارشات دستگاه‌ها و تجهیزات جدید، مجوزهای ساختمان، قیمت سهام، تفاوت نرخ بهره سند بهادار خزانه منهای نرخ وجوه فدرال، شاخص M2 و شاخص انتظارات مشتری اشاره کرد.

شاخص فروش خانه‌های جدید

این شاخص در دو بخش چهار منطقه اصلی شمال شرقی، باختر میانه، جنوب، غرب و بخش کل کشور می‌باشد. در این شاخص میزان فروش خانه‌های جدید ارزیابی می‌شود. این شاخص تغییرات در الگوی مخارج مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. تغییرپذیری و تجدیدنظر در این گزارش عادی است.

شاخص خرید خانه های جدید

شاخص خرید خانه های جدید

شاخص درآمد شخصی و هزینه مصارف شخصی

شاخص مخارج شخصی بیانگر تغییر در ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات خریداری شده توسط افراد است. از اختلاف میان درآمد خالص و مصرف پس‌انداز مشخص می‌شود. نرخ پس‌انداز تغییر مهمی در الگوهای مخارج مصرف‌کننده است.

شاخص قیمت تولیدکننده

این شاخص قیمت‌های عمده‌فروشی را به شکل ماهیانه نشان می‌دهد. این قیمت‌ها به سه بخش کالا، صنعت و مراحل تولید تقسیم‌بندی می‌شود. بازار برای داشتن تصویری از نیروهای تورم‌زا معمولاً از این شاخص به شکل خالص استفاده می‌کنند. دقت کنید که اقلام ناپایدار شامل این شاخص نمی‌شوند. 

شاخص بهره‌وری و آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

میزان کالا و خدمات تولید شده در واحدهای مصرف نیرو و کار که به شکل سه ماهه اعلام می‌شود شالوده این شاخص است. نیروی کار و سرمایه در این شاخص باهم در نظر گرفته می‌شوند.

شاخص مدیران خرید

این شاخص به منظور ارزیابی اطمینان تجاری در اقتصادهای صنعتی ابداع شده است. آلمان، ژاپن و انگلستان از جمله کشورهایی هستند که از این شاخص برای صنایع تولیدی و خدماتی خود استفاده می‌کنند. این اعداد از پرسش‌هایی از فعالیت‌های تجاری، تجارت‌های جدید، اشتغال، قیمت مصرفی، سرمایه و کار، هزینه‌ها و انتظارات تجاری پدید می‌آیند. قیمت‌های پرداخت شده (هزینه‌ها) بیشتر از دیگران مهم است.

شاخص خرده‌فروشی‌ها

این شاخص تغییر در کل مبالغ دریافتی فروشگاه‌های خرده‌فروشی را نشان می‌دهد. این شاخص واقعی‌ترین نشانگر توان تأمین مخارج مصرف‌کننده است که هر دو نوع کالاهای بادوام و بی‌دوام را شامل می‌شود. خرده‌فروشی خالص با کسر شاخص فروش خودرو از رقم اصلی به دست می‌آید. دقت کنید که این شاخص خدماتی همچون بیمه را در نظر نمی‌گیرد.

شاخص خرده‌فروشی‌ها و آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

شاخص خرده‌فروشی‌ها

شاخص برسی تانکان

این شاخص مهم سه ماهه در بانک ژاپن تهیه می‌شود. این برسی شامل پرسش‌هایی از شرکت‌های بزرگ تولیدی و غیر تولیدی است. این شاخص از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

 1. برسی تخمینی: شامل سوا لاتی است که از شرکت‌های تجاری بر اساس فعالیت آن‌ها نسبت به متغیرهای اقتصادی پرسیده می‌شود.
 2. برسی مسائل جاری: شامل سوا لاتی است که به برسی مسائل جاری مدیریتی پیش روی شرکت‌ها این شاخص از تفاضل تعداد تجارت‌هایی است که  شرایط بد و شرایط خوب می‌دانند.

شاخص تمایل اقتصادی و آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

این شاخص در آلمان به عنوان مهم‌ترین شاخص نشان دهنده کل اقتصاد است. تمایل اقتصادی به شکل ماهیانه به برسی واکنش‌های 330 کارشناس مالی که نظرات خود را در مورد چشم‌انداز پیشرفت اقتصادی شش ماهه بیان می‌کند گردآوری می‌کند. این نشان‌گر تفاوت میان تحلیلگران خوش‌بین و بدبین است. 

بنیادهای مؤثر بر اقتصادی مالی

بانک مرکزی آمریکا

بانک مرکزی یا فدرال از امکان تعیین سیاست‌های مالی جهت رسیدن به رشد حداکثری غیر تورمی برخوردار است. 

کمیته فدرال بازار آزاد

این کمیته درباره سیاست‌های پولی از جمله نرخ بهره تصمیم می‌گیرد. این کمیته دوازده عضو به شرح زیر دارد:

هفت فرماندار

رئیس بانک مرکزی نیویورک

چهار کرسی باقی مانده به شکل دوره‌های یک ساله میان رؤسای یازده بانک مرکزی دیگر تقسیم می‌شود.

سند خزانه ده ساله

این سند مهم‌ترین نشانگر انتظارات بازار نسبت به تورم است. اکتبر 2001 این نشان‌گر سی ساله بود که از آن تاریخ به بعد به شکل ده ساله ارائه می‌شود. زمانی که به جای قیمت بازه ذکر شود؛ باید انتظار داشت بازار به اوراق عرضه اشاره کرده باشد. قیمت اوراق با بازه نسبت عکس دارد. زمانی که نگران تزائد تورمی هستید؛ ممکن است اوراق به نفع دلار عمل نکنند. این بدان معنی است که بانک مرکزی بسیار دیر عمل کرده است. افزایش مفرط بازه‌ها در بازار نیز به دلار در کاهش ارزش کمک می‌کند. سند خزانه ده ساله انگپایه طبقه سرمایه است. به همین دلیل معمولاً تحت تأثیر انتقال‌های متغیر سرمایه قرار می‌گیرد. این گونه اسناد ماهیت امن دارند به همین دلیل می‌توانند در شرایط هرج‌ومرج اقتصادی به دلار کمک کنند. 

سپرده‌های سه ماهه یورو دلار و آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

موجودی حساب‌های بانکی در کشورهایی به جز کشور مبدأ را سپرده‌های یوروارز می‌نامند. به همین ترتیب به سپرده‌های خارج از ژاپن یوروپن می‌گویند. نرخ بهره سپرده‌های دلار در بانک‌های خارج از آمریکا انگپایه ای است که به برآورد نرخ بهره‌های معامله کمک شایانی می‌کند. البته گاهی نیز به دلیل عوامل دیگر این مورد صدق نمی‌کند. ارزی که تفاوت قیمت بیشتری داشته باشد لزوماً ارزش بالاتری پیدا نمی‌کند. آن هم  به این دلیل است که نرخ تورم آن بالاتر از ارزهای دیگر قرار می‌گیرد.

وزارت دارایی

این وزارت مسئول بدهی‌های دولت و تصمیم درباره بودجه است. وزارتخانه درباره خط منشی دلار چیزی نمی‌گوید اما بیانیه‌های آن روی دلار تأثیر بسیاری دارد.

مهم‌ترین اطلاعات اقتصادی که در آمریکا منتشر می‌شود عبارت‌اند از:

 • گزارش نیروی کار
 • شاخص قیمت مصرف‌کننده
 • شاخص قیمت تولیدکننده
 • تولید ناخالص داخلی
 • تجارت بین الملل
 • ECI
 • شاخص مدیریت عرضه
 • میزان تولید
 • تولید صنعت
 • شروع خانه‌سازی و اعتماد مشتری

بازار سهام در آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

در این بازار سه شاخه مهم وجود دارد: 1. داوجونز 2.S&P500 3. NASDQ

مهم‌ترین این سه شاخه، شاخه داوجونز است. که در اواسط دهه نود میلادی با خرید سهام این کشور توسط سهام‌داران خارجی همبستگی قوی خود با دلار را نشان داده است. از عوامل مؤثر بر داوجونز می‌توان به درآمدهای شرکتی در دو حالت واقعی و پیش‌بینی، پیش‌بینی نرخ بهره و ملاحظات جهانی اشاره کرد.

تأثیر نرخ غیرمستقیم بر دلار

گاهی ارزش دلار در برابری با دیگر ارزها تحت تأثیر جفت ارزها قرار گیرد. مثال: با افزایش شدید ین در برابر یورو باید انتظار داشت یورو نزول کند. در نتیجه یورو در برابر دلار نیز سقوط می‌کند. زمانی که یورو سقوط می‌کند ممکن است به فکر خرید دلار بیفتیم. این به دلیل قدرت بالای دلار است. زمانی که دلار نسبت به دیگر ارزها مثل دلار کانادا ثابت می‌ماند؛ در نتیجه می‌توان گفت ین رهبری را در دست گرفته است.

تأثیر نرخ غیرمستقیم بر دلار

تأثیر نرخ غیرمستقیم بر دلار

قرارداد آینده وجود فدرال و تاثیر آن بر آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم

این قرارداد انتظارات از بهره کوتاه‌مدت را به ما نشان می‌دهد. ارزش آن بسته به زمان پرداخت، انتظارات از نرخ بهره شبانه را مشخص می‌کند. به همین دلیل است که این قرارداد برای نشان دادن انتظارات بازار در برابر خط منشی بانک فدرال بسیار مهم است. اگر ارزش قرارداد را از صد کم کنیم نرخ حاکم بر وجوه فدرال به دست می‌آید.

قرارداد آینده سه ماهه یورودلار

این قرارداد بازتاب‌دهنده نرخ بهره در سپرده‌های یورودلار است اما قرارداد آینده وجوه فدرال نشان‌دهنده نرخ آینده این وجوه می‌باشد.

آموزش اقتصاد از پایه بخش یازدهم به ادامه برسی شاخص‌های فاندامنتال و بنیادهای مؤثر بر اقتصاد مالی آمریکا پرداخته است. این سری مقالات قصد دار شما را با اقتصاد جهانی و اقتصاد بین الملل آشنا کند. سری آموزش اقتصاد از پایه توسط سایت الف بورس ارائه می‌شود. دقت داشته باشید که این سایت آموزش‌های مفید دیگری همچون آموزش نما گرهای اقتصادی را در بخش‌های هشتم و نهم آموزش اقتصاد از پایه ارائه کرده است. از دیگر آموزش‌های مفید این سایت می‌توان به 95 دلیل زیان در بورس ایران و 28 قانون معاملات گن اشاره کرد.

  لینک کوتاه: