آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم ؛ الگوها و آرایش‌های کندل استیک

در آموزش اقتصاد بخش ششم درباره الگوها و آرایش‌های کندل استیک دانستید. در این الگوها بیشتر از نمودارهای شمعی استفاده می‌شد. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم قصد داریم بیشتر شما را با این نمودارها آشنا کنیم. چراکه با استفاده از آن‌ها می‌توانید به سوددهی فوق‌العاده‌ای برسید. در ادامه این آموزش نیز می‌خواهیم به الگوها و آرایش‌ها بپردازیم. دقت داشته باشید که این آموزش‌ها در الف بورس ارائه می‌شود.

سوددهی با استفاده از آموزش اقتصاد بخش هفتم و دنبال کردن نمودارهای شمعی

در صورتی که شمع فعلی نقطه‌ای جدیدتر از دوره قبلی بسازد؛ بدانید این روند صعودی ادامه خواهد داشت. در صورتی که روند افزایشی باشد و شمع دوره جاری به پایین‌ترین قیمت دوره قبلی برسد؛ آن زمان است که باید نگران شوید. در صورتی که در روند کاهشی شمع جاری به قیمتی پایین‌تر از قیمت دوره قبلی برسد؛ این روند ادامه‌دار خواهد بود. در صورتی که در روند کاهشی بالاترین قیمت خود را تج

ربه کنید؛ آن زمان باید نگران باشید. 

روند کاهشی

روند کاهشی

روند افزایشی

روند افزایشی

 

 

 

 

 

 

 

در جایی روند شما تغییر می‌کند که بدنه شمع‌ها توسط سایه‌ها در بر گرفته شده باشد. دقت کنید که معمولاً بدنه شمع از سایه آن کوتاه‌تر است. در برخی موارد هم ممکن است بدنه شمع بلند باشد اما سایه‌ها بلندتر خواهد بود. 

تغییر رونددر نمودار

تغییر رونددر نمودار

GAP

 در صورتی که در یک بازه قیمت هیچ خرید و فروشی صورت نگیرد؛ آن گاه در نمودار فاصله ایجاد می‌شود. در صورتی که این شکاف‌ها در روند افزایشی باشد؛ نشان‌دهنده بازار قوی و در صورتی که در روند کاهشی باشد؛ نشان‌دهنده بازار ضعیف است. شکاف‌ها الگوهایی هستند که تداوم دارند. در نمودارهایی که مقیاس و واحد زمانی کوچک باشد بیشتر می‌توانید فاصله ببینید. اما دقت کنید که این اتفاق در نمودارهای بزرگ‌تر نیز می‌افتد.

در سهام یا دارایی‌های گران قیمت قیمت‌ها در پرش‌های متوالی به سر می‌برند. در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم می‌آموزید اگر شرکتی قصد پرداخت سود به سرمایه‌گذاران را داشته باشد؛ در این صورت قیمت به شکل ناگهانی تغییر می‌کند.

فاصله‌های GAP

فواصل معمولی

کم‌اهمیت‌ترین نوع شکاف فاصله معمولی است. در صورتی که تعداد معاملاتی که روی یک سهم انجام می‌شود کم باشد یا تراکم شدیدی در بازار باشد می‌توان شاهد این فواصل باشید. در صورتی که این شکاف را مشاهده کردید بدانید نشان‌دهنده عدم تمایل به معامله است. زمانی هم که این فواصل به وجود بیاید حجم معاملات کاهش می‌یابد. این فواصل یک هشدار به سرمایه‌گذار است که قرار است وضعیت بازار متراکم شود.

فواصل معمولی

فواصل معمولی

 

شکاف فرار

در صورتی که قیمت‌ها سطوح حمایت و مقاومت خود را بشکنند شاهد این نوع شکاف خواهیم بود. این شکاف معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. همچنین دقت داشته باشید که این نوع شکاف مهم است زیرا نشان دهنده تداوم روند در همان جهت ایجاد شده تا سطح جدید مقاومت و حمایت می‌باشد. 

شکاف فرار

شکاف فرار

شکاف گریزان

در صورتی که روند شما سریع باشد شاهد این شکاف هستید. شکاف گریزان باعث می‌شود زمانی که حجم معاملات عادی است سرعت تغییر قیمت‌ها افزایش پیدا کند. آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به شما می‌گوید این شکاف معمولاً در حجم معاملات متوسط و زمانی که قیمت‌ها بدون مانعی روند خود را طی می‌کنند نشان داده می‌شود. دقت کنید که شکاف گریزان در برخی موارد می‌تواند موجب افزایش حجم معاملات شود. این فاصله نشان‌دهنده قدرت دارایی برای طی روند صعودی یا ضعف برای طی روند نزولی می‌باشد. 

شکاف گریزان

شکاف گریزان

شکاف خستگی

زمانی که یک روند آخرین نفس‌های خود را می‌کشد این فاصله به وجود می‌آید. دقت کنید که این شکاف معمولاً در انتهای روند انگیزشی خودنمایی می‌کند. شکاف خستگی که نشان‌دهنده پایان یک روند می‌باشد؛ معمولاً با حجم معاملات بالا همراه است. بعد از این شکاف دو احتمال وجود دارد. یکی معکوس شدن روند و یکی ایجاد یک محدوده معاملاتی جدید. این شکاف بعد از یک تا پنج دوره بعدی پر می‌شود.

شکاف خستگی

شکاف خستگی

الگوها و آرایش‌ها (کاملاً تجربی)

الگوهای برگشتی

این الگوها نشان‌دهنده معکوس شدن روند خواهند بود.

سرو شانه یا تاج شاهی

نشان‌دهنده تغییر روند افزایشی به کاهشی می‌باشد. این روند بعد از یک روند صعودی دیده می‌شود. اولین مرحله شکل گیری این الگو شناسایی روند است. مرحله بعدی شکستن خط روند افزایشی است که با نفوذ به آن صورت می‌گیرد. در مرحله بعدی نیاز است کف قبلی کاهش پیدا کند. زمانی که این الگو کامل می‌شود؛ قیمت از خط گردن پایین‌تر می‌آید. این آرایش نشان می‌دهد قیمت هدف مشخصی دارد. 

انتهای مراحل شکل گیری روند سروشانه

انتهای مراحل شکل گیری روند سرو شانه

سرو شانه معکوس

نشان‌دهنده تغییر روند کاهشی به افزایشی است. در صورتی که یک روند نزولی مشاهده کردید می‌توانید به مرحله بعدی شکل‌گیری آرایش سرو شانه معکوس بروید. مرحله دوم شکستن خط روند کاهشی است که با استفاده از مراحل نفوذ به خط روند است. مرحله سوم افزایش قیمت‌ها تا اوج سابق است. در مرحله چهارم تلاش می‌شود برای تشکیل شانه راست، قیمت موقتاً کاهش یابد. بعد از آن قیمت باید از خط گردن به بالاتر نفوذ کند. دقت داشته باشید که آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به شما می‌گوید این آرایش با قیمت‌های هدف‌دار خواهد بود.

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

سرو شانه معکوس

 

 

 

 

 

 

 

سقف‌های دوقلو و سه‌قلو

نشان‌دهنده تغییر روند افزایشی به کاهشی است. این آرایش با عبور قیمت از سطح پایین آن کامل می‌شود. دقت کنید این الگو نشان‌دهنده روند افزایشی قبل از الگو و تغییر جهت روند بعد از آرایش می‌باشد. 

سقف های دو قلو و سه قلو

سقف های دو قلو و سه قلو

سقف های دو قلو و سه قلو

سقف های دو قلو و سه قلو

 

 

 

 

 

 

 

سقف‌های سه‌قلو

در این آرایش به جای دوقلو، سه‌قلو شکل می‌گیرد.

سقف‌های سه‌قلو

سقف‌های سه‌قلو

کف‌های دوقلو

در این آرایش تغییر روند کاهشی به افزایشی می‌باشد. قبل از این آرایش یک روند نزولی و بعد از آن یک روند صعودی را شاهد هستیم. هدف قیمت این آرایش از سطح دو کف شکل می‌گیرد و به سطح اولین قله که می‌رسد پایان می‌پذیرد.

کف‌های دوقلو

کف‌های دوقلو

کف‌های سه‌قلو

این آرایش همانند کف‌های دوقلو است که در آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم به شما ارائه شد. تنها تفاوت این دو تعداد کف‌ها است.

کف‌های سه‌قلو

کف‌های سه‌قلو

آرایش V شکل

این آرایش در هر دو روند دیده می‌شود. حجم بالای معاملات و سرعت الگو از نشانه‌های این آرایش می‌باشد. دقت کنید که این آرایش هدف مشخصی ندارد.

آرایش V شکل

آرایش V شکل

الگوهای ادامه‌دهنده روند

این الگو عموماً در روندهای اصلاحی مشاهده می‌شود. الگوهای ادامه‌دار روند حاکی از تداوم روند هستند.

مثلث‌های افزایشی

این الگو ادامه‌دهنده روند افزایشی خواهد بود. هرچه به رأس این مثلث نزدیک می‌شویم؛ حجم معاملات کاهش می‌یابد. این الگو عموماً در روندهای اصلاحی دیده می‌شود. 

آموزش اقتصاد بخش هفتم ادامه دهنده روند افزایشی

آموزش اقتصاد بخش هفتم ادامه دهنده روند افزایشی

آموزش اقتصاد بخش هفتم ادامه دهنده روند افزایشی

آموزش اقتصاد بخش هفتم ادامه دهنده روند افزایشی

 

 

 

 

 

 

 

مثلث‌های کاهشی

این الگو ادامه‌دهنده روند کاهشی است. در این الگو هرچه به رأس نزدیک می‌شویم؛ حجم معاملات کاهش می‌یابد. هدف قیمتی این الگو تقاطع قیمت با خط موازی شیب‌دار الگو می‌باشد. 

مثلث‌های کاهشی

مثلث‌های کاهشی

مثلث‌های کاهشی

مثلث‌های کاهشی

 

 

 

 

 

 

 

مثلث‌های متقارن و آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم

این الگو در روند افزایشی نشان‌دهنده ادامه روند صعودی می‌باشد. با نزدیک شدن به رأس نیز حجم معاملات کاهش می‌یابد. 

مثلث هاث متقارن

مثلث هاث متقارن

مثلث هاث متقارن

مثلث هاث متقارن

 

 

 

 

 

 

 

آرایش مستطیل

در آرایش مستطیل در روند افزایشی تا زمانی که قیمت‌ها از سطح بالایی عبور نکنند آرایش کامل نمی‌شود. زمانی که درون مستطیل حرکت به سمت بالاست حجم معاملات بیشتر است. هدف قیمتی نیز به اندازه عرض مستطیل می‌باشد.

در آرایش مستطیل در روند کاهشی تا زمانی که قیمت از سطح پایینی قیمت عبور نکند آرایش کامل نمی‌شود. زمانی که درون مستطیل حرکت به سمت پایین است؛ حجم معاملات بیشتر خواهد بود. 

آرایش مستطیل در روند افزایشی

آرایش مستطیل در روند افزایشی

آرایش مستطیل در روند کاهشی

آرایش مستطیل در روند کاهشی

 

 

 

 

 

 

 

کنج‌ها

انواع کنج در روند کاهشی و افزایشی

انواع کنج در روند کاهشی و افزایشی

پرچم‌ها

انواع پرچم ها در روند کاهشی و افزایشی

انواع پرچم ها در روند کاهشی و افزایشی

آموزش اقتصاد از پایه بخش هفتم یکی از بخش‌های آموزش اقتصاد پایه و آموزش اقتصاد ایران و آموزش اقتصاد جهانی است. در این بخش به برسی آرایش‌ها و الگوها در ادامه برسی آرایش‌ها و الگوها در کندل استیک پرداختیم. این مقالات کاملاً پیوسته است. بنابراین بهتر است ابتدا آموزش اقتصاد از پایه بخش اول را بخوانید. سپس به ترتیب ادامه دهید. دقت کنید که این آموزش‌ها به شکل کاملاً ساده به شما ارائه می‌شود تا همه بتوانند با مفاهیم آموزش اقتصاد آشنا شوند.

    لینک کوتاه: