آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم ؛ الگوها و آرایش‌های کندل استیک

آموزش اقتصاد پایه یکی از سری مقالاتی است که الف بورس به شما ارائه می‌دهد. این سری مقالات در ابتدا به برسی اصول بورس و اصول فارکس می‌پردازد. سپس درباره تحلیل تکنیکال اطلاعاتی ارائه شده است. یکی از بخش‌های آموزش تحلیل اقتصاد آموزش الگوها و آرایش‌ها در کندل استیک در بخش آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم به شما ارائه می‌شود. دقت کنید که این آموزش در الف بورس ارائه می‌شود.

الگوها و آرایش‌های کندل استیک در آموزش اقتصاد به زبان ساده

الگوها و آرایش‌های کندل استیک در آموزش اقتصاد جهانی در دو بخش به شما ارائه می‌شود. شما می‌توانید با استفاده از این الگوها به تحلیل فنی درستی برسید

بخش اول الگوها و آرایش‌های کندل استیک

.صعودی

 در این الگو که معمولاً در روندهای نزولی مشاهده می‌شود می‌توان شاهد برگشت روند صعودی بود.

نزولی

در این الگو که معمولاً در روندهای صعودی مشاهده می‌شود می‌توان شاهد معکوس شدن روند بود.

روند ادامه‌دار

در هر دو روند می‌توان این الگو را مشاهده کرد. دقت کنید این الگو شاهد تداوم روند است.

الگوی پوششی افزایشی

این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها در سطح پایین‌تر از قیمت بسته شدن دوره قبل بازشده و در قیمتی بالاتر از قیمت باز شدن دوره قبلی بسته شود. 

الگوی پوششی افزایشی

الگوی پوششی افزایشی

الگوی دو شمع با کف یکسان

در این الگو پایین‌ترین قیمت دو دوره یکسان است. در این الگو هیچ توجهی به بدنه سیاه‌وسفید و طول سایه‌ها نمی‌شود. تنها المان مهم در این الگو  LOW یکسان می‌باشد.

الگوی دو کف با پوشش یکسان

الگوی دو کف با پوشش یکسان

الگوی سوزنی

در این الگو که در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم ارائه می‌شود؛ قیمت در سطح پایین‌تر از حداقل قیمت دوره قبل باز شده و در قیمتی بالاتر از نیمه بدنه کندل در دوره قبلی بسته خواهد شد. این الگو در توالی بدنه شمع سیاه و یک بدنه شمع سفید به وجود می‌آید. این آرایش به معنی تغییر از روند کاهشی به افزایشی است.

الگوی سوزنی

الگوی سوزنی

الگوی ستاره صبحگاهی

در این الگو در دوره اول یک شمع با بدنه سیاه دیده می‌شود. در حالی که در دوره دوم قیمت با شکاف پایین‌تر از LOW دوره قبل باز و بسته می‌شود. در این شمع ارتفاع بدنه کم است. در دوره سوم قیمت افزایش می‌یابد و بالاتر از نیمه بدنه شمع در دوره اول قرار می‌گیرد.

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره دوجی افزایشی

در این الگو بین دو دوره یک شکاف ایجاد می‌شود. در دوره دوم قیمت باز و بسته شدن بسیار به هم نزدیک است. 

الگوی ستاره دوجی افزایشی

الگوی ستاره دوجی افزایشی

الگوی هارامی افزایشی

نمودار شمعی دوره‌ای نسبت به دوره قبلی محاطی می‌شود. یعنی بدنه شمع این دوره به شکل کامل در بدنه شمع دوره قبلی قرار می‌گیرد. دقت کنید که در این بخش از آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم رنگ شمع‌ها بی‌اهمیت است.

الگوی هارامی افزایشی

الگوی هارامی افزایشی

الگوی هارمی صلیبی

این الگو شبیه به الگوی هارمی افزایشی است در حالی که در این الگو قیمت باز و بسته شدن یکسان است.

الگوی هارمی صلیبی

الگوی هارمی صلیبی

بخش دوم الگوها و آرایش‌های کندل استیک و آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم

الگوهای شمعی کاهشی

در پایان روند افزایشی شاهد معکوس شدن روند صعودی و آغاز روند نزولی خواهیم بود. قبل از وقوع یک الگوی کاهشی باید یک روند صعودی دید.

الگوی مرد آویزان

قیمت در ابتدا به دلیل فروش بالا کاهش ولی در اواخر دوره دوباره شاهد رشد قیمت خواهیم بود. پس سایه بالایی کوتاه‌تر است. در روند صعودی می‌توان این الگو را دید و نشان دهنده برگشت روند خواهد بود. در صورتی که این الگو در روند نزولی دیده شود؛ الگوی چکشی خواهد بود. اگر این آرایش را دیدید بدانید روند تغییر خواهد کرد.

الگوی مرد آویزان

الگوی مرد آویزان

الگوی پوششی نزولی

در این الگو در ابتدا شمع دوره قبلی توسط بدنه شمع دوره فعلی پوشانده شده است. در الگوی پوششی نزولی تنها بدنه‌ها مهم است. 

الگوی پوششی نزولی

الگوی پوششی نزولی

الگوی دو شمع با اوج یکسان در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم

در این الگو اوج قیمت‌ها یکسان دیده می‌شود. شکل شمع و طول سایه‌ها اهمیتی ندارد.

الگوی دو شمع با اوج یکسان

الگوی دو شمع با اوج یکسان

الگوی پوششی از ابر تیره

در این الگو قیمت در سطحی بالاتر از بیشترین قیمت دوره قبلی باز می‌شود و در قیمتی پایین‌تر از نیمه ارتفاع شمع دوره قبلی بسته می‌شود. بدنه شمع در دوره قبلی سفید و در دوره فعلی سیاه می‌باشد.

الگوی پوششی از ابر تیره

الگوی پوششی از ابر تیره

الگوی دو کلاغ‌سیاه

در این الگو پس از یک دوره افزایش قیمت، طی دو دوره متوالی حداکثر قیمت به حد مقاومت می‌رسد ولی از آن عبور نمی‌کند. در این الگو بعد از شمع بدنه سفید، دو شمع با بدنه سیاه به وجود می‌آید. بدنه شمع دوم باید بالاتر از بدنه شمع سفید قرار گیرد.

الگوی دو کلاغ‌سیاه

الگوی دو کلاغ‌سیاه

الگوی ستاره شامگاهی

در این الگو قیمت در دوره دوم بالاتر از دوره اول باز می‌شود کمی کاهش می‌یابد و سپس بسته می‌شود. قیمت بسته شدن در دوره سوم نیز پایین‌تر از نیمه بدنه دوره اول خواهد بود. تغییر روند قیمت از صعودی به نزولی دستاورد این الگو است.

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره نزولی

در این الگو قیمت در دوره دوم به شکلی افزایش می‌یابد که شکاف میان دو دوره زیاد می‌شود. قیمت باز و بسته شدن دو دوره اما یکسان خواهد بود.

الگوی ستاره نزولی

الگوی ستاره نزولی

الگوی هارامی نزولی در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم

قیمت باز و بسته شدن یک دوره در بازه قیمت باز و بسته شدن دوره قبلی قرار می‌گیرد. در هر یک از دو دوره بدون توجه به رنگ بدنه هارامی شکل می‌گیرد. در صورتی که قیمت باز و بسته شدن در دوره دوم یکسان باشد؛ آرایش هارامی صلیبی شکل می‌گیرد.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی

الگوی ستاره دنباله‌دار

سایه بالایی دو برابر بدنه است. قیمت باز و بسته شدن در این الگو نزدیک به هم است و رنگ بدنه اهمیتی ندارد. در انتهای روند صعودی باید شاهد روند نزولی باشیم.

الگوی ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار

الگوی تلاقی نزولی

قیمت باز شدن در دوره جاری از قیمت معاملات قبلی بیشتر است.

الگوی تلاقی نزولی

الگوی تلاقی نزولی

الگوی اصلی ادامه‌دار

در این الگو که در آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم ارائه شده است؛ می‌توان شاهد ادامه روند جاری بود. این الگو اگر در روند نزولی دیده شود قیمت‌ها کاهش و در صورتی که در روند صعودی دیده شود؛ نشان از افزایش قیمت‌ها می‌باشد.

بخش سوم الگوها و آرایش‌های کندل استیک

الگوی ادامه‌دار پنجره

پنجره یک فضای خالی روی نمودار شمعی محسوب می‌شود. این شکاف قیمت نقش حمایت و مقاومت را اجرا می‌کند. در روند صعودی افزایش قیمت و در روند نزولی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

الگوی ادامه‌دار پنجره

الگوی ادامه‌دار پنجره

الگوی فاصله تاسوکی در روند افزایشی

در دوره اول قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر است. در دوره دوم قیمت باز شدن از بدنه دوره اول بیشتر است و در قیمت بالاتری بسته خواهد شد. در دوره سوم نیز قیمت باز و بسته شدن در محدوده بدنه اصلی قرار می‌گیرد. فاصله میان‌دوره اول و دوم همانند خط حمایت عمل می‌کند. آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم این الگوها را ارائه میکند.

الگوی فاصله تاسوکی در روند افزایشی

الگوی فاصله تاسوکی در روند افزایشی

الگوی روند افزایشی با وقفه موقتی سه ماهه‌ای

طی 5 دوره متوالی یا بیشتر انجام می‌شود. دوره اول قیمت به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. طی سه دوره نیز شمع‌های کوتاه سیاه به وجود می‌آید. درنهایت دوره اول دوباره تکرار می‌شود. انتظار می‌رود روند افزایش قیمت ادامه یابد.

الگوی روند افزایشی با وقفه موقتی سه ماهه‌ای

الگوی روند افزایشی با وقفه موقتی سه ماهه‌ای

الگوی روند کاهشی با وقفه موقتی سه مرحله‌ای

این الگو زمانی ایجاد می‌شود که بعد از یک شمع با بدنه سیاه بلند سه شمع با بدنه کوتاه سیاه یا سفید به وجود می‌آید. در آخرین دوره قیمت آن‌چنان سقوط می‌کند که پایین‌تر از قیمت بسته شدن در دوره اول بسته می‌شود. روند نزولی در این الگو ادامه‌دار خواهد بود. 

الگوی روند کاهشی با وقفه موقتی سه مرحله‌ای

الگوی روند کاهشی با وقفه موقتی سه مرحله‌ای

الگوی چکشی افزایشی

در این نوع طول سایه پایینی حداقل دو برابر طول بدنه نمودار شمعی است. بدنه شمع هم سیاه و هم سفید می‌تواند باشد. طی دوره‌ای در این نمودار قیمت‌ها کاهش می‌یابد اما به شکل سریع افزایش تجربه می‌کند .

الگوها و آرایش‌های کندل استیک که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم بخشی از آموزش تحلیل اقتصاد به روش فنی می‌باشد. دقت داشته باشید که این سری آموزش‌ها از طریق سایت الف بورس و سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه بخش ششم به شما ارائه می‌شود. این سری آموزش تلاش دارد اقتصاد را به شکل کاملاً تخصصی به شما آموزش دهد. در صورتی که در انتشار این آموزش‌ها به ما کمک کنید می‌توانیم با یکدیگر در زمینه ارتقای سطح آموزشی کشور بکوشیم.

    لینک کوتاه: