آسیا – بیمه آسیا

آسیا – بیمه آسیا

 

• معرفی شرکت

شـرکت بیمه آسیا در30 ام تیرماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی تأسیس شد.

بیـمه آسـیا به عنـوان یکی از معتبرترین شرکت های بیمه با انجام عملیات بیـمه ای در زمینه های زندگی ، غیر زندگی و اتکایی همواره بر آن است تا با بکارگیری روش های نوین ارائه خدمات و با اتکا بر سرمایه انسانی متخصص در جهت تامین رضایت کلیه ذینفعان تلاش کرده و با بهبود مستمر ترکیب سبد خدمات حضوری موثر در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

چشم انداز بیمه آسیا: بیمه آسیا انتخاب هر ایرانی

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی آسیا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم 

 

نمودار سود نقدی و سود خالص آسیا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/25

سود خالص به ازای هر سهم: 280 ریال
سود نقدی تصویب شده: 120 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  -انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته ها بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ا -قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل و خارج از کشوردر چارچوب ضوابط مصوب بیمه مرکزی -سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته ها در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی بیمه . -هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکتهای فرعی ، خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها طبق مقررات


نشانی دفتر :   تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ، بین خیابان سپهبدقره نی و استاد نجات اللهی ، پلاک 310


نشانی امور سهام : تهران ، خیابان آیت اله طالقانی ، بین خیابان سپهبدقره نی و استاد نجات اللهی ، پلاک 310


تلفن امور سهام :    3-88900072 (021)


وب سایت :   www.bimehasia.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: