قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه ==> بایگانی برچسب: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

بایگانی برچسب: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

غکولاک – کولاک شرق

غکولاک – کولاک شرق   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1396/10/28 زیان خالص به ازای هر سهم: 76 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید انواع نوشیدنیها مدیر عامل : …

توضیحات بیشتر »

  غپیچک – پیچک

  غپیچک – پیچک   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/11 زیان خالص به ازای هر سهم: 2299 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید مواد غذایی …

  توضیحات بیشتر »

   جوین – کشت و صنعت جوین

   جوین – کشت و صنعت جوین   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/12 سود خالص به ازای هر سهم: 2012  ریال سود نقدی تصویب شده: 800 ریال   — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/12/25 سود خالص به …

   توضیحات بیشتر »

    غبهار – کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان

    غبهار – کشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان   • نمودار قیمتی :     • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/09 سود خالص به ازای هر سهم: 275 ریال سود نقدی تصویب شده: 210 ریال   …

    توضیحات بیشتر »

     غنیلی – مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان

     غنیلی – مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/24 زیان خالص به ازای هر سهم: 68 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت …

     توضیحات بیشتر »

      غناب – روغن نباتی ناب

      غناب – روغن نباتی ناب   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/27 زیان خالص به ازای هر سهم: 1269 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید روغن …

      توضیحات بیشتر »

       غشهد – شهد ایران

       لوگو غشهد

       غشهد – شهد ایران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/13 سود خالص به ازای هر سهم: 313 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :  تولید آبمیوه و …

       توضیحات بیشتر »

        غپآذر – شیر پگاه آذربایجان شرقی

        لوگو غپآذر

        غپآذر – شیر پگاه آذربایجان شرقی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/24 سود خالص به ازای هر سهم: 353 ریال سود نقدی تصویب شده: 240 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

        توضیحات بیشتر »

         غگز – گز سکه

         لوگو غگز

         غگز – گز سکه   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/07/15 زیان خالص به ازای هر سهم: 423 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال   — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/04/31 زیان …

         توضیحات بیشتر »

          غنوش – نوش مازندران

          غنوش – نوش مازندران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/04 سود خالص به ازای هر سهم: 177 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

          توضیحات بیشتر »

           غدشت – دشت مرغاب

           لوگو غدشت

           غدشت – دشت مرغاب   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/07/25 سود خالص به ازای هر سهم: 374 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال   – تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/07/19 سود …

           توضیحات بیشتر »

            غیوان – کیوان

            لوگو غیوان

            غیوان – کیوان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1392/04/30 سود خالص به ازای هر سهم: 143 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    تولید شیرینی …

            توضیحات بیشتر »