خانه / بایگانی برچسب: فلزات اساسی

بایگانی برچسب: فلزات اساسی

فروی – ذوب روی اصفهان

لوگو فروی

فروی – ذوب روی اصفهان   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/02/21 سود خالص به ازای هر سهم: 1625 ریال سود نقدی تصویب شده: 1150 ریال      تلفن  :  37252301-3 031 آدرس دفتر مرکزی   :  اصفهان …

توضیحات بیشتر »

کویر – تولیدی فولاد سپید فراب کویر

لوگوی کویر

کویر – تولیدی فولاد سپید فراب کویر   • نمودار قیمتی :   • اطلاعیه عرضه اولیه سهام    تاریخ عرضه : روز چهارشنبه 98/07/17 تعداد سهام قابل عرضه : 240 میلیون سهم معادل 10 درصد از تعداد کل سهام شرکت حداکثر سهمیه خرید هر کد : 600 سهم دامنه قیمت …

توضیحات بیشتر »

فذوب – ایران ذوب

فذوب – ایران ذوب   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1391/04/28 سود خالص به ازای هر سهم: 243 ریال سود نقدی تصویب شده: 200 ریال     نشانی : اصفهان ، خیابان دانشگاه ، کوچه ۱۳(شهید …

توضیحات بیشتر »

فنورد – نورد و قطعات فولادی

لوگو فنورد

فنورد – نورد و قطعات فولادی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 زیان خالص به ازای هر سهم: 420 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : ذوب …

توضیحات بیشتر »

فسازان – غلتک سازان سپاهان

فسازان – غلتک سازان سپاهان   • نمودار قیمتی :   • اطلاعیه عرضه اولیه سهام    تاریخ عرضه : روز دوشنبه 98/05/28 تعداد سهام قابل عرضه : 75 میلیون سهم معادل 20 درصد از تعداد کل سهام شرکت حداکثر سهمیه خرید هر کد : 200 سهم دامنه قیمت سفارش : …

توضیحات بیشتر »

فولاد – فولاد مبارکه اصفهان

لوگو فولاد

فولاد – فولاد مبارکه اصفهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/30 سود خالص به ازای هر سهم: 941 ریال سود نقدی تصویب شده: 300 ریال     موضوع شرکت : 1) …

توضیحات بیشتر »

فنفت – صنایع تجهیزات نفت

لوگو فنفت

فنفت – صنایع تجهیزات نفت   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/25 سود خالص به ازای هر سهم: 401 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال     موضوع شرکت : تولید و …

توضیحات بیشتر »

فماک – ماداکتو استیل کرد

فماک – ماداکتو استیل کرد   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 زیان خالص به ازای هر سهم: 54 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    انجام …

توضیحات بیشتر »

فجر – فولاد امیرکبیر کاشان

لوگو فجر

فجر – فولاد امیرکبیر کاشان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/25 سود خالص به ازای هر سهم: 2065 ریال سود نقدی تصویب شده: 1000 ریال     موضوع فعالیت :    طراحی،ساخت،راه …

توضیحات بیشتر »

وسدید – گروه صنعتی سدید

وسدید – گروه صنعتی سدید   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/05/08 زیان خالص به ازای هر سهم: 81 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    سرمایه …

توضیحات بیشتر »

فوکا – فولاد کاویان

لوگو فوکا

فوکا – فولاد کاویان   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/06/31 زیان خالص به ازای هر سهم: 65 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    تأسیس کارخانجات فولاد …

توضیحات بیشتر »

فپنتا – سپنتا

فپنتا – سپنتا   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/20 سود خالص به ازای هر سهم: 2008 ریال سود نقدی تصویب شده: 1500 ریال     موضوع فعالیت :    ساخت لوله سفید …

توضیحات بیشتر »