نتایج تست و بررسی جامع استراتژی کومو لخت

نمادمدتبازدهی سهمبرابر استراتژی دورهتعداد معاملهبیشترین ضرر
فولاد10 سال – 90 تا 140085 برابر145 برابر20 بارمنفی 8
فملی10 سال – 90 تا 140056 برابر95 برابر13 بارمنفی 6
خگستر10 سال – 90 تا 140037 برابر650 برابر16 بارمنفی 5
کماسه10 سال – 90 تا 1400180 برابر660 برابر12 بارمنفی 4
خودرو10 سال – 90 تا 140026 برابر82 برابر17 بارمنفی 10
خساپا10 سال – 90 تا 140021 برابر65 برابر21 بارمنفی 14
شپدیس10 سال – 90 تا 1400111 برابر87 برابر20 بارمنفی 8
کمنگنز10 سال – 90 تا 1400125 برابر290 برابر15 بارمنفی 7
ذوب9 سال – 91 تا 140123 برابر30 برابر16 برابرمنفی 10
وساخت10 سال – 90 تا 140042 برابر156 برابر19 بارمنفی 7
شپنا10 سال – 90 تا 1400100 برابر334 برابر10 بارمنفی 7
شبندر9 سال – 91 تا 1400124 برابر343 برابر13 بارمنفی 5
صندوق عیار4 سال – 98 تا 14026 برابر7 برابر6 بارندارد
صندوق نهالاز بدو ورود تا اواسط فروردین 140270 درصد140 درصد3 بارندارد
فارس10 سال – 92 تا 140242 برابر82 برابر27 بارمنفی 5

جهت دریافت فایل اکسل برای تست استراتژی روی دکمه زیر کلیک کنید..