قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه ==> عرضه اولیه | لسیت سهامی که فردا و روزهای آتی عرضه خواهند شد!!

عرضه اولیه | لسیت سهامی که فردا و روزهای آتی عرضه خواهند شد!!

تاریخ زمان عرضه اولیه‌ شرکت ها

 

در این صفحه میتوانید تاریخ عرضه اولیه های بورسی و فرابورسی که فردا یا روزهای آتی عرضه می شوند را ببینید..

ردیفنمادشرکتتاریخ عرضهقیمت کشف شده
(ریال)
حجم اختصاص یافتهمبلغ کل اختصاص یافته
(ریال)
بازدهی اولیه
۱تاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین۹۸/۰۲/۰۹۲۲۰۰۴۸۹۶۱۰,۹۳۰,۰۰۰۱۸.۵٪
۲زشریفکشت و صنعت شریف آباد۹۸/۰۲/۳۱۴۲۰۰۱۳۹۵۹۰,۰۰۰۱۳۴.۶٪
۳دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران۹۸/۰۳/۰۵۵۷۰۰۱۰۷۶۱۸,۰۰۰۱۸۷٪
۴جم پیلنپلی پروپیلن جم۹۸/۰۳/۲۷۲۲۵۰۰۴۴۶۱۰,۱۸۰,۰۰۰۴۱.۱٪
۵سیمرغسیمرغ۹۸/۰۴/۰۲۵۱۰۰۳۰۳۱,۵۶۰,۰۰۰۱۰۸٪
۶درهآوردارویی ره آورد تامین۹۸/۰۴/۱۲۳۱۵۰۹۲۲۹۴,۰۰۰۱۷۱٪
۷نوریپتروشیمی نوری۹۸/۰۴/۲۲۳۱۲۵۰۵۳۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰۲۵.۵٪
۸هجرتپخش هجرت۹۸/۰۵/۱۹۱۸۵۰۰۱۱۳۲,۱۲۰,۰۰۰۷۱٪
۹سپاهانغلتک سازان سپاهان۹۸/۰۵/۲۸۸۴۰۰۱۱۷۹۹۰,۰۰۰۱۷۵٪
۱۰رنیکجنرال مکانیک۹۸/۰۶/۱۳۷۹۰۰۱۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰۱۲۷.۸٪
۱۱بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم۹۸/۰۷/۰۳۱۹۹۰۱۴۹۳۳,۰۱۰,۰۰۰۴۷.۵٪
۱۲کویرتولیدی فولاد سراب کویر۹۸/۰۷/۱۷۶۲۵۰۲۷۵۱,۷۲۰,۰۰۰۵۰.۳٪
۱۳دتوزیعتوزیع دارو پخش۹۸/۰۷/۲۱۲۳۰۰۰۶۶۱,۵۲۰,۰۰۰۴۰.۷٪
۱۴وآواسرمایه گذاری آوا نوین۹۸/۰۸/۰۱۲۱۶۰۱۷۴۳۸۰,۰۰۰۱۳۸.۵٪
۱۵فرویذوب روی اصفهان۹۸/۱۱/۰۸۱۴۰۰۰۵۱۷۲۰,۰۰۰۲۴۲.۵٪
۱۶کلرکلر پارس۹۸/۱۱/۱۶۲۹۵۰۰۳۹۱,۱۶۰,۰۰۰۱۹۶.۸٪
۱۷ومهانگروه توسعه مالی مهر آیندگان۹۸/۱۱/۲۱۵۶۲۵۳۷۰۲,۰۹۰,۰۰۰۱۲۹٪
۱۸قرنپدیده شیمی قرن۹۸/۱۱/۳۰۱۷۰۰۰۶۸۱,۱۵۰,۰۰۰-----------
۱۹تملتتامین سرمایه بانک ملت۹۸/۱۲/۱۴۳۴۰۰۴۲۱۱,۴۳۰,۰۰۰-----------
۲۰شصدفصنعتی دوده فام۹۸/۱۲/۱۴۱۹۹۰۰۲۱۴۲۰,۰۰۰-----------
۲۱شگویاپتروشیمی تندگویان۹۸/۱۲/۱۷۴۳۸۰۱۳۳۷۵,۸۶۰,۰۰۰-----------
۲۲زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر۹۸/۱۲/۲۱۱۳۱۲۰۲۰۱۲,۶۴۰,۰۰۰-----------
۲۳ساوهسیمان ساوه۹۸/۱۲/۲۱۲۳۵۰۰۳۷۸۶۰,۰۰۰-----------
۲۴پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد-------------------------------------------------------
۲۵آریاپلیمر آریا ساسول-------------------------------------------------------
۲۶شجیشرکت نفت جی-------------------------------------------------------
۲۷آسیاتکانتقال داده های آسیاتک-------------------------------------------------------
۲۸برانسفوترانسفورماتور توزیع زنگان-------------------------------------------------------
۲۹بصباتولید نیروی جنوب غرب صبا-------------------------------------------------------
۳۰بوعلیپتروشیمی بوعلی سینا-------------------------------------------------------
۳۱خیمنایمن خودرو شرق-------------------------------------------------------
۳۲بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان-------------------------------------------------------
۳۳کآراصنایع سرام آرا-------------------------------------------------------
۳۴ثعمساعمران و مسکن سازان ایران-------------------------------------------------------
۳۵حرآهنراه آهن حمل و نقل-------------------------------------------------------
۳۶وپویاسرمایه گذاری پویا-------------------------------------------------------
۳۷هماهتل های هما-------------------------------------------------------
۳۸پرشیاتوسعه صنعت نفت و گاز پرشیا-------------------------------------------------------
۳۹رکارتفن آوا کارت-------------------------------------------------------
۴۰چخزرصنایع چوب خزر کاسپین-------------------------------------------------------

 

سهامداران و سرمایه‌گذاران عزیز می توانند با عضویت در

ربات تلگرامی سهام توئیت

از آخرین زمان عرضه اولیه یک روز قبل از عرضه شدن مطلع شوند..

https://t.me/SahamTweetBot

 

فعالیت حرفه‌ای خود را با خدمات متفاوت

ثبت نام سریع در کارگزاری

کارگزاری رتبه الف شروع کنید..