خانه / عرضه اولیه | لسیت سهامی که فردا و روزهای آتی عرضه خواهند شد!!

عرضه اولیه | لسیت سهامی که فردا و روزهای آتی عرضه خواهند شد!!

تاریخ زمان عرضه اولیه‌ شرکت ها

در این صفحه میتوانید تاریخ عرضه اولیه های بورسی و فرابورسی که فردا یا روزهای آتی عرضه می شوند را ببینید..

ردیفنمادشرکتتاریخ عرضهقیمت کشف شده
(ریال)
حجم اختصاص یافتهمبلغ کل اختصاص یافته
(ریال)
بازدهی اولیه
۱تاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین۹۸/۰۲/۰۹۲۲۰۰۴۸۹۶۱۰,۹۳۰,۰۰۰۱۸.۵٪
۲زشریفکشت و صنعت شریف آباد۹۸/۰۲/۳۱۴۲۰۰۱۳۹۵۹۰,۰۰۰۱۳۴.۶٪
۳دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران۹۸/۰۳/۰۵۵۷۰۰۱۰۷۶۱۸,۰۰۰۱۸۷٪
۴جم پیلنپلی پروپیلن جم۹۸/۰۳/۲۷۲۲۵۰۰۴۴۶۱۰,۱۸۰,۰۰۰۴۱.۱٪
۵سیمرغسیمرغ۹۸/۰۴/۰۲۵۱۰۰۳۰۳۱,۵۶۰,۰۰۰۱۰۸٪
۶درهآوردارویی ره آورد تامین۹۸/۰۴/۱۲۳۱۵۰۹۲۲۹۴,۰۰۰۱۷۱٪
۷نوریپتروشیمی نوری۹۸/۰۴/۲۲۳۱۲۵۰۵۳۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰۲۵.۵٪
۸هجرتپخش هجرت۹۸/۰۵/۱۹۱۸۵۰۰۱۱۳۲,۱۲۰,۰۰۰۷۱٪
۹سپاهانغلتک سازان سپاهان۹۸/۰۵/۲۸۸۴۰۰۱۱۷۹۹۰,۰۰۰۱۷۵٪
۱۰رنیکجنرال مکانیک۹۸/۰۶/۱۳۷۹۰۰۱۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰۱۲۷.۸٪
۱۱بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم۹۸/۰۷/۰۳۱۹۹۰۱۴۹۳۳,۰۱۰,۰۰۰۴۷.۵٪
۱۲کویرتولیدی فولاد سراب کویر۹۸/۰۷/۱۷۶۲۵۰۲۷۵۱,۷۲۰,۰۰۰۵۰.۳٪
۱۳دتوزیعتوزیع دارو پخش۹۸/۰۷/۲۱۲۳۰۰۰۶۶۱,۵۲۰,۰۰۰۴۰.۷٪
۱۴وآواسرمایه گذاری آوا نوین۹۸/۰۸/۰۱۲۱۶۰۱۷۴۳۸۰,۰۰۰۱۳۸.۵٪
۱۵بوعلیپتروشیمی بوعلی سینا--------------------------------------------
۱۶خیمنایمن خودرو شرق--------------------------------------------
۱۷بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان--------------------------------------------
۱۸کآراصنایع سرام آرا--------------------------------------------
۱۹ثعمساعمران و مسکن سازان ایران--------------------------------------------
۲۰حرآهنراه آهن حمل و نقل--------------------------------------------
۲۱وپویاسرمایه گذاری پویا--------------------------------------------
۲۲هماهتل های هما--------------------------------------------
۲۳پرشیاتوسعه صنعت نفت و گاز پرشیا--------------------------------------------
۲۴رکارتفن آوا کارت--------------------------------------------
۲۵چخزرصنایع چوب خزر کاسپین--------------------------------------------
۲۶شجیشرکت نفت جی-------------------------------------------------------
۲۷آسیاتکانتقال داده های آسیاتک-------------------------------------------------------
۲۸برانسفوترانسفورماتور توزیع زنگان-------------------------------------------------------
۲۹بصباتولید نیروی جنوب غرب صبا-------------------------------------------------------
۳۰فرویذوب روی اصفهان-------------------------------------------------------

سهامداران و سرمایه‌گذاران عزیز می توانند با عضویت در

ربات تلگرامی سهام توئیت

از آخرین زمان عرضه اولیه یک روز قبل از عرضه شدن مطلع شوند..

https://t.me/SahamTweetBot