قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

تاریخ زمان عرضه اولیه‌ شرکت ها

 

در این صفحه میتوانید تاریخ عرضه اولیه های بورسی و فرابورسی که فردا یا روزهای آتی عرضه می شوند را ببینید..

ردیفنمادشرکتتاریخ عرضهقیمت کشف شده
(ریال)
حجم اختصاص یافتهمبلغ کل اختصاص یافته
(ریال)
بازدهی اولیه
۱تاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین۹۸/۰۲/۰۹۲۲۰۰۴۸۹۶۱۰,۹۳۰,۰۰۰۱۸.۵٪
۲زشریفکشت و صنعت شریف آباد۹۸/۰۲/۳۱۴۲۰۰۱۳۹۵۹۰,۰۰۰۱۳۴.۶٪
۳دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران۹۸/۰۳/۰۵۵۷۰۰۱۰۷۶۱۸,۰۰۰۱۸۷٪
۴جم پیلنپلی پروپیلن جم۹۸/۰۳/۲۷۲۲۵۰۰۴۴۶۱۰,۱۸۰,۰۰۰۴۱.۱٪
۵سیمرغسیمرغ۹۸/۰۴/۰۲۵۱۰۰۳۰۳۱,۵۶۰,۰۰۰۱۰۸٪
۶درهآوردارویی ره آورد تامین۹۸/۰۴/۱۲۳۱۵۰۹۲۲۹۴,۰۰۰۱۷۱٪
۷نوریپتروشیمی نوری۹۸/۰۴/۲۲۳۱۲۵۰۵۳۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰۲۵.۵٪
۸هجرتپخش هجرت۹۸/۰۵/۱۹۱۸۵۰۰۱۱۳۲,۱۲۰,۰۰۰۷۱٪
۹فسازانغلتک سازان سپاهان۹۸/۰۵/۲۸۸۴۰۰۱۱۷۹۹۰,۰۰۰۱۷۵٪
۱۰رنیکجنرال مکانیک۹۸/۰۶/۱۳۷۹۰۰۱۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰۱۲۷.۸٪
۱۱بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم۹۸/۰۷/۰۳۱۹۹۰۱۴۹۳۳,۰۱۰,۰۰۰۴۷.۵٪
۱۲کویرتولیدی فولاد سراب کویر۹۸/۰۷/۱۷۶۲۵۰۲۷۵۱,۷۲۰,۰۰۰۵۰.۳٪
۱۳دتوزیعتوزیع دارو پخش۹۸/۰۷/۲۱۲۳۰۰۰۶۶۱,۵۲۰,۰۰۰۴۰.۷٪
۱۴وآواسرمایه گذاری آوا نوین۹۸/۰۸/۰۱۲۱۶۰۱۷۴۳۸۰,۰۰۰۱۳۸.۵٪
۱۵فرویذوب روی اصفهان۹۸/۱۱/۰۸۱۴۰۰۰۵۱۷۲۰,۰۰۰۲۴۲.۵٪
۱۶کلرکلر پارس۹۸/۱۱/۱۶۲۹۵۰۰۳۹۱,۱۶۰,۰۰۰۱۹۶.۸٪
۱۷ومهانگروه توسعه مالی مهر آیندگان۹۸/۱۱/۲۱۵۶۲۵۳۷۰۲,۰۹۰,۰۰۰۱۲۹٪
۱۸قرنپدیده شیمی قرن۹۸/۱۱/۳۰۱۷۰۰۰۶۸۱,۱۵۰,۰۰۰۲۲۹٪
۱۹تملتتامین سرمایه بانک ملت۹۸/۱۲/۱۴۳۴۰۰۴۲۱۱,۴۳۰,۰۰۰۱۱۱٪
۲۰شصدفصنعتی دوده فام۹۸/۱۲/۱۴۱۹۹۰۰۲۱۴۲۰,۰۰۰———–
۲۱شگویاپتروشیمی تندگویان۹۸/۱۲/۱۷۴۳۸۰۱۳۳۷۵,۸۶۰,۰۰۰۱۰۷٪
۲۲زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر۹۸/۱۲/۲۱۱۳۱۲۰۲۰۱۲,۶۴۰,۰۰۰۱۲۱٪
۲۳ساوهسیمان ساوه۹۸/۱۲/۲۱۲۳۵۰۰۳۷۸۶۰,۰۰۰۱۳۲٪
۲۴صباسرمایه گذاری صبا تامین۹۹/۰۱/۲۰۱۲۰۰۰۸۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰۱۲۲٪
۲۵شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی۹۹/۰۱/۲۷۸۶۰۰۳۶۳۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰۹۴٪
۲۶غگیلاشیرپاستوریزه پگاه گیلان۹۹/۰۲/۱۰۱۲۵۰۷۱۵۱۹۰,۰۰۰———–
۲۷پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد۹۹/۰۲/۳۱۴۰۳۵۳۱۴۵۶۰,۰۰۰———–
۲۸آریاپلیمر آریا ساسول۹۹/۰۳/۰۷۶۵۱۱۹۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰———–
۲۹وپویاسرمایه گذاری پویا۹۹/۰۴/۰۴۴۱۰۰۲۲۹۹۴۰,۰۰۰———–
۳۰سیتاسرمایه‌گذاری سیمان تأمین۹۹/۰۴/۱۱۱۵۷۵۰۳۰۰۴,۷۵۰,۰۰۰———–
۳۱ولپارسلیزینگ پارسیان۹۹/۰۴/۱۸۳۲۰۰۷۵۲۴۰,۰۰۰———–
۳۲رافزارایان هم افزا۹۹/۰۴/۲۴۲۵۰۰۰۶۱۵۰,۰۰۰———–
۳۳آباداتوليد نيروی برق آبادان۹۹/۰۵/۰۱۱۵۵۰۰۴۸۷۴۰,۰۰۰———–
۳۴غزرصنعتی زر ماکارون۹۹/۰۵/۰۸۳۹۷۵۰۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰———–
۳۵بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان۹۹/۰۵/۰۸۲۴۰۰۰۵۰۱,۲۱۰,۰۰۰———–
۳۶شاروم پتروشیمی ارومیه۹۹/۰۵/۱۵۶۳۰۰۱۶۱۰۰,۰۰۰———–
۳۷امینتامین سرمایه امین۹۹/۰۵/۱۵۱۰۴۰۰۱۶۱۱,۶۸۰,۰۰۰———–
۳۸زملاردكشاورزی و دامپروری ملارد شیر۹۹/۰۵/۲۲———–———–———–———–
۳۹رکارتفن آوا کارت———–———–———–———–———–
۴۰چخزرصنایع چوب خزر کاسپین———–———–———–———–———–
۴۱شجیشرکت نفت جی———–———–———–———–———–
۴۲آسیاتکانتقال داده های آسیاتک———–———–———–———–———–
۴۳برانسفوترانسفورماتور توزیع زنگان———–———–———–———–———–
۴۴بصباتولید نیروی جنوب غرب صبا———–———–———–———–———–
۴۵خیمنایمن خودرو شرق———–———–———–———–———–
۴۶کآراصنایع سرام آرا———–———–———–———–———–
۴۷ثعمساعمران و مسکن سازان ایران———–———–———–———–———–
۴۸حرآهنراه آهن حمل و نقل———–———–———–———–———–
۴۹هماهتل های هما———–———–———–———————-———–
۵۰بوعلیپتروشیمی بوعلی سینا———–———–———–———–———–
۵۱پرشیاتوسعه صنعت نفت و گاز پرشیا———–———–———–———–———–

سهامداران و سرمایه‌گذاران عزیز می توانند با عضویت در

ربات تلگرامی سهام توئیت

از آخرین زمان عرضه اولیه یک روز قبل از عرضه شدن مطلع شوند..

https://t.me/SahamTweetBot