لوگوی الف بورس - سایز کوچک

اطلاعات مربوط به عرضه اولیه‌ سهام شرکت ها

 

در این صفحه میتوانید اطلاعات شرکت هایی که عرضه اولیه شده‌اند را مشاهده کنید.

همچنین شرکت‌هایی که در نوبت عرضه قرار گرفته اند نیز ذکر شده است.

ردیفنمادشرکتتاریخ عرضهقیمت کشف شده (ریال)حجم اختصاص یافتهمبلغ کل اختصاص یافته (ریال)بازدهی اولیه
۱تاصیکوسرمایه گذاری صدر تامین۹۸/۰۲/۰۹۲۲۰۰۴۸۹۶۱۰,۹۳۰,۰۰۰۱۸.۵٪
۲زشریفکشت و صنعت شریف آباد۹۸/۰۲/۳۱۴۲۰۰۱۳۹۵۹۰,۰۰۰۱۳۴.۶٪
۳دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران۹۸/۰۳/۰۵۵۷۰۰۱۰۷۶۱۸,۰۰۰۱۸۷٪
۴جم پیلنپلی پروپیلن جم۹۸/۰۳/۲۷۲۲۵۰۰۴۴۶۱۰,۱۸۰,۰۰۰۴۱.۱٪
۵سیمرغسیمرغ۹۸/۰۴/۰۲۵۱۰۰۳۰۳۱,۵۶۰,۰۰۰۱۰۸٪
۶درهآوردارویی ره آورد تامین۹۸/۰۴/۱۲۳۱۵۰۹۲۲۹۴,۰۰۰۱۷۱٪
۷نوریپتروشیمی نوری۹۸/۰۴/۲۲۳۱۲۵۰۵۳۳۱۶,۹۰۰,۰۰۰۲۵.۵٪
۸هجرتپخش هجرت۹۸/۰۵/۱۹۱۸۵۰۰۱۱۳۲,۱۲۰,۰۰۰۷۱٪
۹فسازانغلتک سازان سپاهان۹۸/۰۵/۲۸۸۴۰۰۱۱۷۹۹۰,۰۰۰۱۷۵٪
۱۰رنیکجنرال مکانیک۹۸/۰۶/۱۳۷۹۰۰۱۵۶۱,۲۵۰,۰۰۰۱۲۷.۸٪
۱۱بجهرمتوسعه مولد نیروگاهی جهرم۹۸/۰۷/۰۳۱۹۹۰۱۴۹۳۳,۰۱۰,۰۰۰۴۷.۵٪
۱۲کویرتولیدی فولاد سراب کویر۹۸/۰۷/۱۷۶۲۵۰۲۷۵۱,۷۲۰,۰۰۰۵۰.۳٪
۱۳دتوزیعتوزیع دارو پخش۹۸/۰۷/۲۱۲۳۰۰۰۶۶۱,۵۲۰,۰۰۰۴۰.۷٪
۱۴وآواسرمایه گذاری آوا نوین۹۸/۰۸/۰۱۲۱۶۰۱۷۴۳۸۰,۰۰۰۱۳۸.۵٪
۱۵فرویذوب روی اصفهان۹۸/۱۱/۰۸۱۴۰۰۰۵۱۷۲۰,۰۰۰۲۴۲.۵٪
۱۶کلرکلر پارس۹۸/۱۱/۱۶۲۹۵۰۰۳۹۱,۱۶۰,۰۰۰۱۹۶.۸٪
۱۷ومهانگروه توسعه مالی مهر آیندگان۹۸/۱۱/۲۱۵۶۲۵۳۷۰۲,۰۹۰,۰۰۰۱۲۹٪
۱۸قرنپدیده شیمی قرن۹۸/۱۱/۳۰۱۷۰۰۰۶۸۱,۱۵۰,۰۰۰۲۲۹٪
۱۹تملتتامین سرمایه بانک ملت۹۸/۱۲/۱۴۳۴۰۰۴۲۱۱,۴۳۰,۰۰۰۱۱۱٪
۲۰شصدفصنعتی دوده فام۹۸/۱۲/۱۴۱۹۹۰۰۲۱۴۲۰,۰۰۰———–
۲۱شگویاپتروشیمی تندگویان۹۸/۱۲/۱۷۴۳۸۰۱۳۳۷۵,۸۶۰,۰۰۰۱۰۷٪
۲۲زکوثرسرمایه گذاری کشاورزی کوثر۹۸/۱۲/۲۱۱۳۱۲۰۲۰۱۲,۶۴۰,۰۰۰۱۲۱٪
۲۳ساوهسیمان ساوه۹۸/۱۲/۲۱۲۳۵۰۰۳۷۸۶۰,۰۰۰۱۳۲٪
۲۴صباسرمایه گذاری صبا تامین۹۹/۰۱/۲۰۱۲۰۰۰۸۱۲۹,۷۵۰,۰۰۰۱۲۲٪
۲۵شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی۹۹/۰۱/۲۷۸۶۰۰۳۶۳۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰۹۴٪
۲۶غگیلاشیرپاستوریزه پگاه گیلان۹۹/۰۲/۱۰۱۲۵۰۷۱۵۱۹۰,۰۰۰———–
۲۷پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد۹۹/۰۲/۳۱۴۰۳۵۳۱۴۵۶۰,۰۰۰۲۵۷٪
۲۸آریاپلیمر آریا ساسول۹۹/۰۳/۰۷۶۵۱۱۹۵۸۳,۸۰۰,۰۰۰۲۱۶٪
۲۹وپویاسرمایه گذاری پویا۹۹/۰۴/۰۴۴۱۰۰۲۲۹۹۴۰,۰۰۰۳۳۸٪
۳۰سیتاسرمایه‌گذاری سیمان تأمین۹۹/۰۴/۱۱۱۵۷۵۰۳۰۰۴,۷۵۰,۰۰۰۱۰۹٪
۳۱ولپارسلیزینگ پارسیان۹۹/۰۴/۱۸۳۲۰۰۷۵۲۴۰,۰۰۰165٪
۳۲رافزارایان هم افزا۹۹/۰۴/۲۴۲۵۰۰۰۶۱۵۰,۰۰۰———–
۳۳آباداتولید نیروی برق آبادان۹۹/۰۵/۰۱۱۵۵۰۰۴۸۷۴۰,۰۰۰۱۲۵٪
۳۴غزرصنعتی زر ماکارون۹۹/۰۵/۰۸۳۹۷۵۰۳۳۱,۳۲۰,۰۰۰۱۱۵٪
۳۵بگیلانتوسعه مسیر برق گیلان۹۹/۰۵/۰۸۲۴۰۰۰۵۰۱,۲۱۰,۰۰۰۶۱٪
۳۶شاروم پتروشیمی ارومیه۹۹/۰۵/۱۵۶۳۰۰۱۶۱۰۰,۰۰۰۲۷۹٪
۳۷امینتامین سرمایه امین۹۹/۰۵/۱۵۱۰۴۰۰۱۶۱۱,۶۸۰,۰۰۰۷۱٪
۳۸زملاردکشاورزی و دامپروری ملارد شیر۹۹/۰۵/۲۲۲۱۰۰۰۸۱۷۰,۰۰۰233٪
۳۹ثبهسازبهساز کاشانه تهران۹۹/۰۵/۲۲۲۲۰۰۶۷۰۱,۴۸۰,۰۰۰۸۱٪
۴۰گدناشرکت تهیه و توزیع غذای دنا آفرین فدک۹۹/۰۵/۲۹۶۰۰۰۱۰۶۰,۰۰۰۷۳۰٪
۴۱بپیوندبرق و انرژی پیوندگستر پارس۹۹/۰۶/۱۲۱۸۵۰۰۷۸۱,۴۴۰,۰۰۰۷۰٪
۴۲ثامیدتوسعه و عمران امید۹۹/۰۶/۱۹۱۷۵۰۸۶۴۱,۵۲۰,۰۰۰۹۴٪
۴۳وسپهرسرمایه گذاری مالی سپهرصادرات۹۹/۰۷/۰۲۱۰۱۰۰۱۱۰۰۱۱,۱۱۰,۰۰۰۵۹٪
۴۴جوینکشت و صنعت جوین۹۹/۰۸/۰۷۱۸۰۰۰———–———–———–
۴۵چخزرصنایع چوب خزر کاسپین۹۹/۰۹/۱۱۲۵۰۰۰۷۱۸۰,۰۰۰110٪
۴۶وکبهمنمدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن۹۹/۰۹/۱۹۱۴۴۸۴۵۶۸۲۰,۰۰۰۵۷٪
۴۷بوعلیپتروشیمی بوعلی سینا۹۹/۰۹/۱۹۴۱۴۳۰۷۹۳,۲۸۰,۰۰۰۶۸٪
۴۸سپیدارسپیدار سیستم آسیا۹۹/۱۰/۱۷۳۹۸۰۰۷۲۸۰,۰۰۰———–
۴۹هماهتل های هما———–———–———–———–———–
۵۰کآراصنایع سرام آرا———–———–———–———–———–
۵۱پرشیاتوسعه صنعت نفت و گاز پرشیا———–———–———–———–———–
۵۲رکارتفن آوا کارت———–———–———–———–———–
۵۳بصباشرکت نفت جی———–———–———–———–———–
۵۴شجیتولید نیروی جنوب غرب صبا———–———–———–———–———–
۵۵آسیاتکانتقال داده های آسیاتک———–———–———–———–———–
۵۶برانسفوترانسفورماتور توزیع زنگان———–———–———–———–———–
۵۷خیمنایمن خودرو شرق———–———–———–———–———–
۵۸ثعمساعمران و مسکن سازان ایران———–———–———–———–———–
۵۹حرآهنراه آهن حمل و نقل———–———–———–———–———–