نویسنده: محمدمهدی

پرسش و پاسخ با کامیار فراهانی
آموزه‌های استاد کارینا
پرسش و پاسخ با اقای پریچتر درباره امواج الیوت
آشنایی با دستورات فروش در بازار
معرفی کامل وارن بافت
لوگو تماوند
اشتباهات معامله گران در بازار های مالی
افراد موفق در بازار مالی
شرایط یکسان در معامله‌گری و ترید
چک لیست یک تریدر
رشد پول توسط سرمایه گذاران خرد
چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید