زمگسا – کشاورزی و دامپروری مگسال

زمگسا – کشاورزی و دامپروری مگسال

 

• معرفی شرکت

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در سال 1349 تأسیس و در سال 1352 فعالیت خویش را در رشته فعالیتهای کشاورزی و دامپروری آغاز نموده است. این شرکت از سال 1365  سرمایه گذاریهای زیر بنایی در بخش دامپروری خصوصاً احداث بزرگترین گاوداری شیری ( صنعتی ) و در بخش کشاورزی تولید علوفه و غلات و ارتقاء راندمانهای محصولات در واحد سطح و نصب سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح 700 هکتار ، انجام پذیرفت؛ بطوریکه در حال حاضر این شرکت یکی از بزرگترین و موفق ترین شرکتهای فعال در بخش کشاورزی و دامپروری در استان و حتی کشور میباشد که با استفاده از دانش روز در عرصه تولید بر کارآمدی کلیه منابع در اختیار خویش افزوده است.

فعالیت تولیدی شرکت مگسال در دو بخش است:

  • الف: بخش دامپروری شامل :  واحد گاوداری شیری 4500 رأسی که تولیدات آن شیر خام ، تلیسه باردار و گوساله نر می باشد .
  • ب: بخش زراعت شامل : اراضی زراعی به وسعت یکهزار هکتار که عمده تولیدات آن غلات بذری و غیر بذری ، دانه های روغنی بذری و غیر بذری ، انواع علوفه های دامی و چغندر قند می باشد.    

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی زمگسا


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (زمگسا)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص زمگسا


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/18

سود خالص به ازای هر سهم: 508 ریال
سود نقدی تصویب شده: 480 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  کشاورزی و دامپروری


نشانی دفتر :   قزوین، آبیک، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین به آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال


نشانی امور سهام : قزوین، آبیک، کیلومتر 18 جاده قدیم قزوین به آبیک، کیلومتر 6 جاده خاکعلی، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال


تلفن امور سهام :      32982402 (028)


وب سایت :   www.magsal.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: