پیراحفاری – پیرا حفاری ایران

پیراحفاری – پیرا حفاری ایران

 

موضوع فعالیت : شرکت پیراحفاری ایران شرکت خدمات مهندسی ایرانی است، که در زمینه ارائه خدمات حفاری، خدمات سرچاهی، اسیدکاری،سیمان‌کاری و لوله‌گذاری، همچنین تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی حفاری، فعالیت می‌کند.

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: