ومهان – گروه توسعه مالی مهر آیندگان

ومهان – گروه توسعه مالی مهر آیندگان

تاریخچه :

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی 10101638604 در تاریخ 1374/12/22 تحت نام سرمایه گذاری آینده نگر به صورت سهامی عام تاسیس شد. طی شماره 120320در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسید . به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/24 و روزنامه رسمی مورخ 1392/2/14 نام شرکت به گروه توسعه مالی مهر آیندگان تغییر یافت .

سهام شرکت در تاریخ 1397/12/5 در فرابورس ایران پذیرش شد. در تاریخ 1398/9/5 در فهرست نرخ های فرابورس ایران درج گردید و در تاریخ 1398/11/21 با نماد (ومهان) عرضه عمومی اولیه شد . در حال حاضر شرکت جزء شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری اهداف وابسته به صندوقهای بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد .

نشانی مرکز اصلی شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در تهران ، میدان شیخ بهایی ، خیابان ونک غربی ، پلاک 154 است .


فعالیت های اصلی و فرعی :

الف ) موضوع فعالیت های اصلی :

  1. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای نیابد .
  2. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

ب ) موضوع فعالیت های فرعی :

  1. سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها ، گواهی سپرده بانکی و گواهی های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز .
  2. سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ، کنترل شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه ای بیابد .
  3. سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع توسط گروه توسعه مالی مهر آیندگان
  4. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ، تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار ، مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار و تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
  5. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده ، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات بانکی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد . این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته و انجام آنها در مقررات منع نشده باشند .

نشانی کارخانه :   تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک غربی، نبش کوچه خواجوی کرمانی، پلاک 154


نشانی امور سهام(ومهان) : تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان ونک غربی، نبش کوچه خواجوی کرمانی، پلاک 154


تلفن امور سهام :  8-88067726 (021)


وب سایت :   www.mehanfdg.ir

    لینک کوتاه: