لوگوی الف بورس - سایز کوچک
forexer
MotiveWave
ادونس گت
metatrader
آمی بروکر
داینامیک تریدر
مفیدتریدر
مفیدتریدر
رایان همراه
همراه تریدر
نرم افزار tseclient