فبستم – صنایع بسته بندی مشهد

فبستم – صنایع بسته بندی مشهد

 

•نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی فبستم


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (فبستم)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص فبستم


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/01/28

سود خالص به ازای هر سهم: 78 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید انواع قوطی فلزی


نشانی دفتر :   مشهد – کیلومتر15 جاده آسیایی – روبروی شهرک صنعتی طوس


نشانی امور سهام : مشهد – کیلومتر15 جاده آسیایی – روبروی شهرک صنعتی طوس


تلفن امور سهام :    3-35420238-051


وب سایت :    —


سال مالی :    09/30

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

    لینک کوتاه: