شساخت – مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شساخت – مهندسی و ساختمان صنایع نفت

 

• سود خالص و سود نقدی هر سهم

 

سود خالص و سود نقدی شساخت


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/05/13

سود خالص به ازای هر سهم: 372 ریال
سود نقدی تصویب شده: 100 ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت : انجام و ارائه خدمات به صورت پیمانکاری عمومی،نجام کلیه فعالیتها و عملیات مهندسی،طراحی و اجرایی مربوط به پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور،سرمایه گذاری و تاسیس شرکت و مشارکت و یا خرید سهام شرکتها،پیش راه اندازی ، راه اندازی تعمییر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات نفتی و صنعتی و سرمایه گذاری در توسعه میادین و اکتشاف و تولید نفت و گاز(E & P).

مدیر عامل : غلامرضا منوچهری اردستانی

نشانی : تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پلاک 2

نشانی دفتر : تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پلاک 2

نشانی امور سهام : تهران خیابان کامرانیه جنوبی نبش کوچه پیروز پلاک 2

حسابرس : سازمان حسابرسی

سرمایه : 2519042

سال مالی : 12/29

مدیر مالی : محمد رضا باقرزاده انصاری

شناسه ملی : 10101097919

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: