سیتا – سرمایه‌گذاری سیمان تأمین

سیتا – سرمایه‌گذاری سیمان تامین

معرفی شرکت :

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) در تاریخ 1378/12/3  تحت شماره 151394 با نام اولیه شرکت مدیریت سرمایه گذاری صنایع سیمان تامین (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید . به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1379/8/21 صاحبان سهام نام شرکت به مدیریت سرمایه گذاری برق و لوازم خانگی تامین (سهامی خاص) به منظور سرمایه گذاری و راهبری واحدهای صنعتی در بخش برق و لوازم خانگی تغییر یافت.

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382/6/25 صاحبان سهام نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی خاص) به منظور سرمایه گذاری و راهبری واحدهای سیمانی و صنایع وابسته به آن و واحدهای معدنی، تغییر کرد. نظر به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/10/30 صاحبان سهام شخصیت حقوقی شرکت از “سهامی خاص”به “سهامی عام” تغییر کرد و موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت نیز تغییریافت. برحسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/1/15صاحبان سهام، سال مالی شرکت از اول خرداد هر سال آغاز می شود و در پایان اردیبهشت ماه سال بعد به پایان می رسد.

شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در تاریخ 1392/11/22 تحت شماره 11227 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی شرکت مادر (هلدینگ) سهامی عام پذیرش شد. در اجرای سیاستهای سهامدار عمده و براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده همزمان و مشترک مورخ 1397/2/25 شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) به عنوان شرکت ادغام شونده در شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به عنوان شرکت موجود، کلیه دارایی ها، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به قیمت دفتری و براساس موضوع بند “الف” لغایت “و” ماده 111 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب سال 1380 در شرکت موجود، ادغام شد. در تاریخ 1397/5/2 تحت شماره 21396 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسید. همچنین سهام شرکت در تاریخ 1399/4/11 در بازار دوم بورس اوراق بهادار عرضه گردید.

مرکز اصلی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین واقع در تهران خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان کوچه چهارم میباشد.


فعالیت شرکت :

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین طبق ماده 3 اساسنامه شرکت مصوب 1398/9/4 عبارتست از :

الف – موضوع فعالیت های اصلی :

1 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع. به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. شرکت، موسسه ، صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه هاى زیر فعالیت کند:

 • تهیه و تولید انواع مواد، مصالح و محصولات معدنی، ساختمانی و صنایع وابسته
 • اجرای پروژه های سرمایه گذاری و پیمانکاری در حوزه های عمرانی، ساختمانی و حمل و نقل
 • ارائه خدمات حمل و نقل، املاک و بازرسی کالا و خدمات
 • سرمایه گذاری در شرکت ها و پروژه های معدنی، ساختمانی و صنایع وابسته و حمل و نقل

2 – انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند 1 فوق:

 • خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
 • خدمات طراحى و مهندسى اصولى و تضمین پروژه ها براى اشخاص حقوقى سرمایه پذیر.
 • انجام مطالعات، تحقیقات و بررسى هاى تکنولوژیکى، فنى، علمى، بازرگانى و اقتصادى براى بهره بردارى توسط اشخاص حقوقى سرمایه پذیر.
 • تامین منابع مالی اشخاص حقوقى سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکى. به نام شرکت یا شخص حقوقى سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت توسط سرمایه گذاری سیمان تامین
 • تدوین سیاست هاى کلى و راهبردى و مدیریتى اشخاص حقوقى سرمایه پذیر.
 • شناسایى فرصت هاى سرمایه گذارى در خصوص بند 1 فوق به منظور معرفى به اشخاص حقوقى سرمایه پذیر.
 • ارائه سایر خدمات فنى، مدیریتى، اجرایى و مالى به اشخاص حقوقى سرمایه پذیر توسط سرمایه گذاری سیمان تامین

3 – سرمایه گذارى با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار داراى حق راى. آن عده از اشخاص حقوقى که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه مى نمایند.

 • خدمات موضوع بند 2 فوق.
 • حمل و نقل، انباردارى، بازاریابى، توزیع و فروش محصولات.

ب – موضوع فعالیت های فرعی :

1 – سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز توسط سیتا
2 – سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها. موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه ، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
3 – گذاشتن سرمایه در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.

4 – سرمایه گذاری سیمان تامین در سایر دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

5 – ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
– پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری.
– تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.
– مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار.
– تضمین نقدشوندگی، اصل با حداقل سود اوراق بهادار.
6 – سرمایه گذاری سیمان تامین می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور، در حدود مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید. اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند. به واردات یا صادرات کالا بپردازد. امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.


وب سایت(سیتا) : https://tamin-cement.com

  لینک کوتاه: