خانه ==> سودهای شگفت انگیز بورس

سودهای شگفت انگیز بورس

بازدهی 223 درصدی سهام شرکت لیزینگ ایران (ولیز) در 5 ماه!

ولیز – لیزینگ ایران   223 درصد بازدهی در 5 ماه     رشدی میانمدت از سهام شرکت لیزینگ ایران در نماد ولیز رو در تصویر بالا مشاهده می کنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 5 ماه یعنی دقیقا 148 روز 223 درصد رشد داشته !!! یعنی به بیش از 3.2 برابر رسیده !!!.   …

توضیحات بیشتر »

  بازدهی 238 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری توس گستر (وتوس) در 2 ماه!

  وتوس – سرمایه گذاری توس گستر   238 درصد بازدهی در 2 ماه     در این پست رشد باورنکردنی سهام شرکت سرمایه‌گذاری توس گستر در نماد وتوس رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت 2 ماه یعنی دقیقا 61 روز 238 درصد افزایش پیدا کرده !!! یعنی …

  توضیحات بیشتر »

   بازدهی 264 درصدی سهام شرکت سرماآفرین (لسرما) در 4.5 ماه!

   لسرما – سرماآفرین   264 درصد بازدهی در 4.5 ماه     در این پست بازدهی سهام شرکت سرماآفرین در نماد لسرما رو مشاهده میکنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 4.5 ماه یعنی دقیقا 138 روز 264 درصد رشد داشته !!! یعنی به بیش از 3.6 برابر تبدیل شده !!!.   این مقدار بازدهی …

   توضیحات بیشتر »

    بازدهی 784 درصدی سهام شرکت آبسال (لابسا) در 4.5 ماه!

    لابسا – آبسال   784 درصد بازدهی در 4.5 ماه     در این پست رشد جذاب سهام شرکت آبسال در نماد لابسا رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت 4.5 ماه یعنی دقیقا 137 روز 784 درصد رشد داشته !!! یعنی به بیش از 8.8 برابر رسیده !!!.   این مقدار …

    توضیحات بیشتر »

     بازدهی 679 درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) در 3 ماه!

     کرمان – سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان   679 درصد بازدهی در 3 ماه   در این پست بازدهی فوق العاده سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان در نماد کرمان رو مشاهده میکنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 3 ماه یعنی دقیقا 100 روز 679 درصد افزایش …

     توضیحات بیشتر »

      بازدهی 315 درصدی سهام شرکت معدنی دماوند (کدما) در 2 ماه!

      کدما – معدنی دماوند   315 درصد بازدهی در 2 ماه     در این پست رشد شارپ سهام شرکت معدنی دماوند در نماد کدما رو مشاهده میکنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 2 ماه یعنی دقیقا 67 روز 315 درصد افزایش قیمت پیدا کرده !!! یعنی به بیش از 4.1 برابر رسیده !!!.   …

      توضیحات بیشتر »

       بازدهی 204 درصدی سهام شرکت پشم شیشه ایران (کپشیر) در 2 ماه!

       کپشیر – پشم شیشه ایران    204 درصد بازدهی در 2 ماه     در این پست رشد جذاب سهام شرکت پشم شیشه ایران در نماد کپشیر رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت 2 ماه یعنی دقیقا 65 روز 204 درصد رشد داشته !!! یعنی به بیش از 3 …

       توضیحات بیشتر »

        بازدهی 916 درصدی سهام شرکت پتروشیمی اصفهان (شصفها) در 5 ماه!

        شصفها – پتروشیمی اصفهان   916 درصد بازدهی در 5 ماه     در این پست رشد بسیار عالی سهام شرکت پتروشیمی اصفهان در نماد شصفها رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت 5 ماه یعنی دقیقا 164 روز 916 درصد افزایش قیمت داشته !!! یعنی به بیش از 10 برابر تبدیل …

        توضیحات بیشتر »

         بازدهی 445 درصدی سهام شرکت سیمان لارستان (سلار) در کمتر از 1 ماه!

         سلار – سیمان لارستان   445 درصد بازدهی در کمتر از 1 ماه     در این پست رشد باورنکردنی سهام شرکت سیمان لارستان در نماد سلار رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت  کمتر از 1 ماه یعنی دقیقا 26 روز 445 درصد افزایش پیدا کرده !!! یعنی …

         توضیحات بیشتر »

          بازدهی 275 درصدی سهام شرکت سیمان مجد خواف (سخواف) در 1.5 ماه!

          سخواف – سیمان مجد خواف   275 درصد بازدهی در 1.5 ماه     رشد خوبی از سهام شرکت سیمان مجد خواف در نماد سخواف رو در تصویر بالا مشاهده می کنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 1.5 ماه یعنی دقیقا 46 روز 275 درصد رشد کرده !!! یعنی به بیش از 3.7 برابر تبدیل شده !!!. …

          توضیحات بیشتر »

           بازدهی 500 درصدی سهام شرکت سیمان تهران (ستران) در 3.5 ماه!

           ستران – سیمان تهران   494 درصد بازدهی در 3.5 ماه     بازدهی کاملا عالی از سهام شرکت سیمان تهران در نماد ستران رو در تصویر بالا مشاهده می کنید. ارزش سهام این شرکت در مدت 3.5 ماه یعنی دقیقا 104 روز 494 درصد افزایش داشته است !!! یعنی تقریبا 6 برابر شده !!!. …

           توضیحات بیشتر »

            بازدهی 411 درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) در 4.5 ماه!

            زپارس – کشت و صنعت و دامپروری پارس   411 درصد بازدهی در 4.5 ماه     در این پست رشد خوب سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس در نماد زپارس رو به شما معرفی می کنیم. ارزش سهام این شرکت در مدت 4.5 ماه یعنی دقیقا 139 روز 411 درصد …

            توضیحات بیشتر »