دسته: روانشناسی بازار

شرایط یکسان در معامله‌گری و ترید
پرسش و پاسخ با کامیار فراهانی
آموزه‌های استاد کارینا
چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید
نکات کلیدی و مهم در معامله
پیچیدگی‌ های معامله در حین آن
مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز و دخترش پیرامون ترید
توصیه های حرفه ای های بازار به مبتدیان
وارن بافت