ثجوان – تامین مسکن جوانان

ثجوان – تامین مسکن جوانان

 

 

• معرفی شرکت

شرکت تامین مسکن جوانان از شرکت های تحت کنترل شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران است و از فعالیت های آن می توان به مدیریت، طراحی و مشارکت در طرح‌های عمرانی و زیربنایی و بازسازی بافت‌های شهری خارجی و داخلی، تحصیل وام و اعتبار، مدیریت خرید و فروش مصالح و لوازم عمرانی، خرید و فروش سهام، مشارکت در تاسیس واحدهای تجاری، انجام عملیات فنی و مهندسی و بازرگانی اشاره کرد.

 


• نمودار قیمتی (ثجوان) :

 

نمودار قیمتی ثجوان


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ثجوان)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ثجوان


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/13

سود خالص به ازای هر سهم: 71 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

[ttmgafixednotif]

 

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/20

زیان خالص به ازای هر سهم: 653 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال


 

موضوع فعالیت :  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه مباشرت و مشارکت ( حقوقی و مدنی ) و سرمایه گذاری در بخش مسکن و توسعه شهری در چارچوب و به منظور تحقق اهداف و موضوع شرکت سرمایه گذاری و ساختمان ایران ( سهامی عام ) و به ویژه ساخت مسکن برای جوانان و زوجهای جوان به شرح ذیل می باشد :

  • الف – مدیریت طراحی ، مباشرت و مشارکت در ایجاد مجتمع مسکونی ، اداری و تجاری و ایجاد تاسیسات زیر بنایی شهری در داخل یا خارج از کشور
  • ب – مدیریت ، طراحی ، مباشرت در بازسازی و عمران بافتهای شهری ، احداث شهرها و شهرکها در داخل یا خارج از کشور
  • ج – تحصیل وام و اعتبار از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل یا خارج از کشور در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت
  • د – تهیه و خرید و فروش مصالح و لوازم ساختمانی و تاسیسات لوازم منزل مورد نیاز برای مبله کردن واحدهای در دست ساخت و اجرا و مبادرت به امر صادرات و و اردات کالاها و خدمات فنی و مهندسی
  • و – خرید و فروش سهام سایر شرکتها و مشارکت حقوقی یا مدنی در سایر موسسات و شرکتها و طرحها و پروژه ها و نیز تاسیس یا مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات دیگر در راستای تحقق اهداف شرکت
  • ر – انجام کلیه عملیات فنی ، مالی ، مهندسی و بازرگانی و از جمله انجام کلیه فعالیتهای صدور خدمات فنی و مهندسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم جهت توسعه و پیشرفت موضوع شرکت می باشد

نشانی کارخانه :   تهران، خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان مطهری، کوچه شهدا، پلاک 21، طبقه اول


نشانی امور سهام : تهران، خیابان میرزای شیرازی، بالاتر از خیابان مطهری، کوچه شهدا، پلاک 21، طبقه اول


تلفن امور سهام :    88719349 – 88552509 (021)


وب سایت :   www.icic.ir


سال مالی :  06/31

 

 

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: