تاثیر رفتار برنامه ریزی شده در قصد سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس:

ترغیب و تشویق مردم به قصد سرمایه گذاری در بورس از اهداف بارز سیاست گذاران عرصه بازارهای مالی است. شناسایی رفتار مصرف کننده در بازاریابی، چون اصلی استوار همیشه مورد تاکید بوده است. در بازارهای مالی نیز که مهم ترین ابزار اقتصاد نوین هستند، شناسایی عوامل موثر بر افزایش تمایل و قصد مردم به سرمایه گذاری در بورس، همواره برای ورود به بازار بورس، مورد تاکید است.

همین‌الان آموزش‌های سایت ما را دنبال کنید تا در پایان دوره‌های آموزشی بورس به یک فرد کاملاًحرفه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری بورس تبدیل شوید.

آنچه از دیر باز در اقتصاد ایران به چشم می خورد سرمایه گذاری در املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز، فیش های حج و … بوده است. ولیکن با گسترش روز افزون بازارهای مالی، ما شاهد سرمایه گذاری در قالب سپرده های مدت دار در بانک ها، خرید اوراق مشارکت، و در شکل جدیدتر و بروزتر ان، سرمایه گذاری در بازار بورس را به کرات شاهدیم.

بازار بورس همواره در تلاش است تا زیرسازی فرهنگی مناسبی را برای پذیرش این نوع سرمایه گذاری، در بین همگان به صورت هرچه گسترده تر و فراگیرتر اعمال کند. انتخاب روشی بر مبنای درک نظریه رفتار برنامه ریزی شده، در قصد سرمایه گذاری در بازار بورس، شاید بتواند سرمایه گذاران جدیدی را برای جذب کدهای جدید معاملاتی ترغیب کند.

نظریه رفتار برنامه ریزی شده در قصد سرمایه گذاری در بورس:

برای تمایل فرد جهت انجام یک رفتار نظریه های متعددی ارائه شده است: از جمله نظریه “اقدام منطقی”[1]و “نظریه رفتار برنامه ریزی شده”[2]
نظریه رفتار برنامه ریزی شده، که یکی از پرکاربردترین نظریه ها در زمینه پیش بینی قصد رفتاری فرد است. سه عامل موثر بر قصد و تمایل رفتاری فرد را اینگونه معرفی می کند:

1.*نگرش نسبت به رفتار شامل سه بعد( دانش، احساسات، رفتار)
2.هنجارهای ذهنی
3.کنترل رفتاری درک شده
در ادامه بحث به تاثیر ابعاد سه گانه نگرش، نسبت به سرمایه گذاری در بورس می پردازیم.
*دانش فرد یاداور این نکتهاست که:
• سرمایه گذاری در بورس حتما ریسک آور است.
• در بورس می توان سود زیادی کسب کرد.
• تحلیل سرمایه گذاری در بورس قابل یادگیری است.
* احساسات فرد بیان می کند که:
• سرمایه گذاری در بورس خوب است.
• دوست دارم در بورس سرمایه گذاری کنم.
*** رفتار فرد بر عملکرد فرد اثر می گذارد، و موثر بر تمایل و قصد برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در بورس خواهد بود:
• در اولین فرصت در بورس سرمایه گذاری می کنم.
• در حال برنامه ریزی هستم تا هرچه زودتر در بورس سرمایه گذاری کنم.

________________________________________
[1] (فیشبین و آجزن،1975)[2] (آجزن،1991)

    لینک کوتاه: