بادبزن فیبوناچی

بررسی بادبزن فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال ابزار دیگری را به نام بادبزن فیبوناچی یا Fibonacci Fan معرفی می کنیم که به کمک زاویه ی مربوط به روند غالب، از برخورد خط های بادبزن با قیمت، نقاط بازگشت را مشخص می کند. همانطور که در مورد ابزارهای دیگر نیز در آموزش تحلیل تکنیکال مشخص کردیم، برای بادبزن فیبوناچی نیز درصدهای 38.2%، 50% و 61.8 اهمیت بسیار زیادی دارند. برای اینکه بتوانید بادبزن فیبوناچی را رسم کنید باید بین دو نقطه ای که نسبت به هم در فاصله ی دوری قرار گرفته اند، یک خط روند رسم کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم بادبزن فیبوناچی برای شرکت هالیبرتون

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، ترسیم بادبزن فیبوناچی برای تعیین نقاط بازگشتِ آذر آب

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی بادبزن فیبوناچی در رابطه با پتروشیمی خارک

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، بادبزن فیبوناچی برای زغال سنگ نگین طبس و تعیین نقاط بازگشت

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، برخورد خطوط بادبزن با نقاط قیمت در رابطه با قیمت جهانی ذرت


 

• فایل های مرتبط

آموزش هم ترازی نقاط مهم فیبوناچی با الگوها (۳ صفحه)

آموزش ترسیم سطوح فیبوناچی نکات و اهداف قیمتی آن (۴ صفحه)

استفاده از خطوط فیبوناچی (۴ صفحه)

فیبوناچی امیرحسام میری (۹ صفحه)

پترنھای ھارمونیک (فیبوناچی) (۵ صفحه)

تحلیل تکنیکال فیبوناچی (۶۸ صفحه)

فیبوناچی (1) (۴ صفحه) 

فیبوناچی (2) (۹ صفحه)

سطوح فیبوناچی (۳ صفحه)

    لینک کوتاه: