امین – تامین سرمایه امین

امین – تامین سرمایه امین

تاریخچه :

شرکت تأمین سرمایه امین در تاریخ 1386/6/12 مجوز لازم را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار دریافت کرد. در تاریخ 1386/10/16 در قالب شرکت سهامی خاص تأسیس شد و به شماره 315083 نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. در تاریخ 1399/2/6 ، هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران با پذیرش شرکت تأمین سرمایه امین موافقت نمود و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1399/4/8 ، شخصیت حقوقی شرکت از ((سهامی خاص)) به ((سهامی عام)) تبدیل شد. تبدیل شرکت در تاریخ 1399/4/24 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در تاریخ 1399/4/29 در روزنامه رسمی شماره 21944 درج و منتشر گردید. در تاریخ 1399/5/7 ، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) با نماد “امین” در فهرست نرخهای بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گردید و در تاریخ 1399/5/15 ، عرضه گردید .


موضوع فعالیت :

موضوع فعالیت اصلی شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) طبق ماده 3 اساسنامه، پذیره نویسی و تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه است و فعالیتهاى فرعی آن عمدتاً عبارت است از:

1 . ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل:

 • روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛
 • روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار؛
 • قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود؛
 • فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛
 • فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛
 • پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛
 • امور مدیریت ریسک؛
 • امور سرمایه گذاری؛
 • خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار؛

2 . بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛

3 . انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینۀ ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن؛

4 . ارائۀ خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛

5 . ارائۀ خدمات مدیریت دارایی ها؛

6 . ارائۀ خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛

7 . کارگزاری؛

8 . کارگزار معامله گری؛

9 . سبدگردانی؛

10 . بازارگردانی؛

11 .سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت یا بانک ها ؛

12 . جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛

13 . کمک به شرکتها در تأمین منابع مالی و اعتباری؛

14 . .فعالیت تأمین مالی جمعی.

موضوع فعالیت شرکت فرعی، خدمات کارگزاری و فعالیت معامله گری و بازارگردانی اوراق بهادار، اوراق مشارکت، سهام، حق تقدم سهام، خرید و فروش کالا های پذیرفته شده در بورس کالا و خدمات مشاوره ای مالی شامل بازاریابی فروش اوراق بهادار، سبدگردانی و قیمت گذاری اوراق بهادار و نیز تأمین مالی جمعی میباشد .

  لینک کوتاه: