الگوی تخته شیرجه

آشنایی با الگوی تخته شیرجه در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی تخته شیرجه و بخشهای آن

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در نمودار هفتگی شاهد سه بخش در الگوی تخته شیرجه هستیم: «تخته شیرجه» در واقع الگویی است که در آن تثبیت قیمت به شکلی افقی با ته صاف یا همان خط حمایت است که میانگین، 24 هفته طول خواهد کشید؛ شیرجه، که در واقع نفوذ و سقوط قابل توجه به زیر خط حمایت در طی بیش از 1 هفته است و به صورت میانگین، 26% کاهش را خواهیم داشت و سومین بخش الگوی تخته شیرجه طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بهبود میباشد که در واقع حرکتی رو به بالا بوده و در 67% اوقات قیمت به همان محدودهی تخته شیرجه بازگشت میکند.

متوسط حرکت و قیمت در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال

سه بخش تشکیل دهندهی الگوی تخته شیرجه طبق آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، Bulkowski معرفی کنندهی الگوی تخته شیرجه بوده است. طبق ادعای وی، در بررسی نمودار هفتگی مرتبط با 562 شرکت از ژانویهی سال 1995 تا دسامبر سال 2010، تنها 366 الگوی تخته شیرجه شناسایی شد که به معنای نادر بودن این الگو، حداقل در مقیاس هفتگی است.

امتیازدهی به الگو:

رتبهی عملکرد: 3 از 42 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت: 5%
میانگین افزایش: 39%

توضیحات

مشخصه

از نمودار هفتگی برای پیدا کردن این الگو استفاده کنید

مقیاس نمودار

شبیه تخته شیرجه (دایو شنا)

شکل

قیمت باید شبیه به شیرجه رفتن در آب یا عمودی سقوط کند

سقوط

بین 24% تا 26%

میزان سقوط

قیمت با کندلهای مستقیم و پس از افت شدید، بازیابی میگردد

recovery

سیگنالهای پیشنهادی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، بعد از پایینترین قیمت ثبتی، سیگنال خرید بعد از طی 2 هفته ارسال میگردد. به دلیل اینکه 64% شکاف ایجاد شده در طی سقوط قیمت «ریکاوری یا بازیابی» میگردد، گزینهی مناسب، فروش در محدودهی قیمت «تخته شیرجه» خواهد بود، البته طبق آموزش تحلیل تکنیکال و عقیدهی Bulkowski، افراد معامله کننده بهتر است تا زمان ادامه یافتن روند افزایشی، سهام خود را حفظ کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی تخته شیرجه در رابطه با شرکت آ.س.پ

همانطور که مشاهده میکنید نمودار متعلق به شرکت آ.س.پ بوده و طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، قیمتها در محدودهی 2920 ریال و در طی 56 هفته ثابت بودهاند. بعد از آن شاهد سقوط شدید و در واقع نفوذ قوی به درون سطح حمایت و پیشروی آن تا 2348 ریال هستیم. پس از این رخداد، افزایش قیمتها سبب ثبت شدن پایینترین قیمت الگو و ارسال سیگنال خرید میشود. در انتها نیز قیمت بازیابی یا ریکاوری میگردد و حتی از محدودهی حمایتی که در گذشته بوده نیز فراتر میرود.

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال و نمونهای از روند الگوی تخته شیرجه در ارتباط با شرکت اینتل

 

    لینک کوتاه: