خانه ==> کل شرکت‌ها ==> کاشی و سرامیک

کاشی و سرامیک

کنگار – کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه

کنگار – کاشی و سرامیک نگار گستر جلگه   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1396/06/29 زیان خالص به ازای هر سهم: 36 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید وپخت …

توضیحات بیشتر »

  کرد – چینی کرد

  کرد – چینی کرد   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/04/27 زیان خالص به ازای هر سهم: 115 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     حسابرس : آرمان آروین پارس سرمایه : 213806 سال …

  توضیحات بیشتر »

   کآرا – صنایع سرام آرا

   کآرا – صنایع سرام آرا   • سود خالص و سود نقدی هر سهم     موضوع فعالیت :   تولید محصولات چاپی، پرسی و شیشه ای نشانی : تهران – خیابان سپهبد قرنی – بعداز طالقانی به سمت کریم خان – خیابان شاداب – پلاک33 طبقه7  تلفن تماس :  88915475-021 …

   توضیحات بیشتر »

    کنیلو – کاشی نیلو

    کنیلو – کاشی نیلو   •نمودار قیمت:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1393/06/16 سود خالص به ازای هر سهم: 19 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید انواع کاشی و سرامیک …

    توضیحات بیشتر »

     کچینی – چینی ایران

     کچینی – چینی ایران   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1396/04/27 زیان خالص به ازای هر سهم: 2049 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید کاشی دیواری و …

     توضیحات بیشتر »

      کاصفا – صنایع کاشی اصفهان

      کاصفا – صنایع کاشی اصفهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1392/04/31 زیان خالص به ازای هر سهم: 764ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : ایجاد وبهره برداری …

      توضیحات بیشتر »

       کهرام – تولیدی گرانیت بهسرام

       لوگو کهرام

       کهرام – تولیدی گرانیت بهسرام   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/30 سود خالص به ازای هر سهم: 2 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : تولید …

       توضیحات بیشتر »

        کصدف – کاشی صدف سرام استقلال آباده

        لوگو کصدف

        کصدف – کاشی صدف سرام استقلال آباده   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/24 زیان خالص به ازای هر سهم: 61 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت …

        توضیحات بیشتر »

         کپارس – کاشی پارس

         لوگو کپارس

         کپارس – کاشی پارس   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/16 سود خالص به ازای هر سهم: 1190 ریال سود نقدی تصویب شده: 1180 ریال     موضوع فعالیت :    تولید …

         توضیحات بیشتر »

          کسعدی – کاشی سعدی

          لوگو کسعدی

          کسعدی – کاشی سعدی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/21 سود خالص به ازای هر سهم: 251 ریال سود نقدی تصویب شده: 220 ریال     موضوع فعالیت :    تولید …

          توضیحات بیشتر »

           کساوه – صنایع کاشی و سرامیک سینا

           کساوه – صنایع کاشی و سرامیک سینا   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/29 سود خالص به ازای هر سهم: 597ریال سود نقدی تصویب شده: 560 ریال     موضوع فعالیت : …

           توضیحات بیشتر »

            کحافظ – کاشی و سرامیک حافظ

            لوگو کحافظ

            کحافظ – کاشی و سرامیک حافظ   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/05/13 زیان خالص به ازای هر سهم: 636 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : …

            توضیحات بیشتر »