خانه / کل شرکت‌ها / ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

برانس – ایران ترانسفو ری

برانس – ایران ترانسفو ری   موضوع فعالیت : ترانسفورماتورهای توزیع با ولتاژ کمتر از 36KVA روغنی با مشخصات زیر تولید می شود: ترانسفورماتورهای تک فاز از 5 تا 50KVA،ترانسفورماتورهای سه فاز از 25 تا 2500KVA با منبع انبساط ترانسفورماتورهای سه فاز از 50 تا 2000KVA دارای محافظ و مخزنی …

توضیحات بیشتر »

برانسفو – ترانسفورماتور توزیع زنگان

برانسفو – ترانسفورماتور توزیع زنگان   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/01/22 سود خالص به ازای هر سهم: 398 ریال سود نقدی تصویب شده: 500 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ …

توضیحات بیشتر »

بکاب – صنایع جوشکاب یزد

لوگو بکاب

بکاب – صنایع جوشکاب یزد   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/11/24 سود خالص به ازای هر سهم: 141 ریال سود نقدی تصویب شده: 15 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

بتک – کارخانجات کابل سازی تک

لوگو بتک

بتک – کارخانجات کابل سازی تک   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 103 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : …

توضیحات بیشتر »

بایکا – کارخانجات کابل سازی ایران

لوگو بایکا

بایکا – کارخانجات کابل سازی ایران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/23 سود خالص به ازای هر سهم: 623 ریال سود نقدی تصویب شده: 90 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

بموتو – موتوژن

لوگو بموتو

بموتو – موتوژن   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/09/24 سود خالص به ازای هر سهم: 2764 ریال سود نقدی تصویب شده: 2000 ریال   — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/15 سود خالص …

توضیحات بیشتر »

بسویچ – پارس‌سویچ‌

بسویچ – پارس‌سویچ‌   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/30 سود خالص به ازای هر سهم: 1056 ریال سود نقدی تصویب شده: 400 ریال     موضوع فعالیت :    1- ساخت،مونتاژ،فروش …

توضیحات بیشتر »

بشهاب – لامپ پارس شهاب

بشهاب – لامپ پارس شهاب   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/13 سود خالص به ازای هر سهم: 1112 ریال سود نقدی تصویب شده: 400 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

نیرو – نیرو سرمایه

لوگو نیرو

نیرو – نیرو سرمایه   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/05/16 سود خالص به ازای هر سهم: 919 ریال سود نقدی تصویب شده: 100 ریال     موضوع فعالیت :    خریدوفروش …

توضیحات بیشتر »

بنیرو – نیرو ترانس

لوگو بنیرو

بنیرو – نیرو ترانس   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/07 سود خالص به ازای هر سهم: 892 ریال سود نقدی تصویب شده: 450 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

بترانس – ایران ترانسفو

لوگو بترانس

بترانس – ایران ترانسفو     • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/22 سود خالص به ازای هر سهم: 414 ریال سود نقدی تصویب شده: 350 ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

بکام – کارخانجات تولیدی شهید قندی

بکام – کارخانجات تولیدی شهید قندی   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/19 زیان خالص به ازای هر سهم: 131 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : …

توضیحات بیشتر »