خانه / کل شرکت‌ها / لاستیک و پلاستیک

لاستیک و پلاستیک

پیزد – مجتمع صنایع لاستیک یزد

پیزد – مجتمع صنایع لاستیک یزد   • معرفی شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد در سالهاى 1364-1365 در شهر یزد عملا با مطالعات و اخذ موافقتهاى اولیه شروع به فعالیت نمود.خط تولید تایر و تیوب دوچرخه و موتور سیکلت با بهره گیری از دانش فنی شرکت آی –آر-سی ژاپن و …

توضیحات بیشتر »

پارتا – مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

لوگو پارتا

پارتا – مجتمع صنعتی آرتاویل تایر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/25 سود خالص به ازای هر سهم: 282 ریال سود نقدی تصویب شده: 29 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

پشاهن – تولیدی پلاستیک شاهین

پشاهن – تولیدی پلاستیک شاهین   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/25 سود خالص به ازای هر سهم: 259 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

پلاست – کارخانجات تولیدی پلاستیران

لوگو پلاست

پلاست – کارخانجات تولیدی پلاستیران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 زیان خالص به ازای هر سهم: 2561 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

پدرخش – درخشان تهران

لوگو پدرخش

پدرخش – درخشان تهران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/11 سود خالص به ازای هر سهم: 1886 ریال سود نقدی تصویب شده: 1800 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

پکرمان – گروه صنعتی بارز

لوگو پکرمان

پکرمان – گروه صنعتی بارز   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/21 سود خالص به ازای هر سهم: 277 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

پاسا – ایران یاسا تایر و رابر

پاسا – ایران یاسا تایر و رابر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16 سود خالص به ازای هر سهم: 363 ریال سود نقدی تصویب شده: 100 ریال     موضوع فعالیت …

توضیحات بیشتر »

پسهند – صنایع لاستیکی سهند

لوگو پسهند

پسهند – صنایع لاستیکی سهند   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/02/24 سود خالص به ازای هر سهم: 220 ریال سود نقدی تصویب شده: 200 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ …

توضیحات بیشتر »

پلاسک – پلاسکوکار

لوگو پلاسک

پلاسک – پلاسکوکار   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/23 زیان خالص به ازای هر سهم: 76 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    تولید قطعات …

توضیحات بیشتر »

پکویر – کویر تایر

لوگو پکویر

پکویر – کویر تایر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/11 سود خالص به ازای هر سهم: 345 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

پتایر – ایران تایر

لوگو پتایر

پتایر – ایران تایر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/10 سود خالص به ازای هر سهم: 1178 ریال سود نقدی تصویب شده: 780 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

پلوله – گاز لوله

پلوله – گاز لوله   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/03/09 سود خالص به ازای هر سهم: 328 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    تولید …

توضیحات بیشتر »