قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه ==> کل شرکت‌ها ==> قند و شکر

قند و شکر

قیستو – شرکت قند بیستون

قیستو – شرکت قند بیستون   •نمودار قیمتی:   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/10/02 سود خالص به ازای هر سهم: 327 ریال سود نقدی تصویب شده: 32 ریال     موضوع فعالیت : تولید شکر و …

توضیحات بیشتر »

  قثابت – قند ثابت خراسان

  قثابت – قند ثابت خراسان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/12 سود خالص به ازای هر سهم: 91 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت : بهره …

  توضیحات بیشتر »

   قاروم – قند ارومیه

   لوگو قاروم

   قاروم – قند ارومیه   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/29 سود خالص به ازای هر سهم: 1030 ریال سود نقدی تصویب شده: 825 ریال — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/09/11 سود خالص …

   توضیحات بیشتر »

    قلرست – قند لرستان

    قلرست – قند لرستان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/30 سود خالص به ازای هر سهم: 430 ریال سود نقدی تصویب شده: 200 ریال — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/28 سود خالص …

    توضیحات بیشتر »

     قشرین – قند شیرین خراسان

     قشرین – قند شیرین خراسان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/12/20 سود خالص به ازای هر سهم: 502 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موصوع فعالیت :  تولید قند …

     توضیحات بیشتر »

      قنقش – قند نقش جهان

      لوگو قنقش

      قنقش – قند نقش جهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 385 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :    …

      توضیحات بیشتر »

       قپیرا – فرآورده‌های غدایی وقندپیرانشهر

       لوگو قپیرا

       قپیرا – فرآورده‌های غدایی وقندپیرانشهر   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/26 سود خالص به ازای هر سهم: 1701 ریال سود نقدی تصویب شده: 1100 ریال — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/27 سود …

       توضیحات بیشتر »

        قچار – فراوردههای غذایی وقند چهارمحال

        لوگو قچار

        قچار – فراوردههای غذایی وقند چهارمحال   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16 سود خالص به ازای هر سهم: 1443 ریال سود نقدی تصویب شده: 150 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

        توضیحات بیشتر »

         قشهد – شهد

         لوگو قشهد

         قشهد – شهد   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/29 سود خالص به ازای هر سهم: 738 ریال سود نقدی تصویب شده: 400 ریال   — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/30 سود خالص …

         توضیحات بیشتر »

          قمرو – قند مرودشت

          لوگو قمرو

          قمرو – قند مرودشت   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/08/28 سود خالص به ازای هر سهم: 1262 ریال سود نقدی تصویب شده: 400 ریال — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/08/26 سود خالص …

          توضیحات بیشتر »

           قصفها – قند اصفهان

           لوگو قصفها

           قصفها – قند اصفهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/25 سود خالص به ازای هر سهم: 2447 ریال سود نقدی تصویب شده: 2450 ریال     موضوع فعالیت :    تولید …

           توضیحات بیشتر »

            قنیشا – قند نیشابور

            لوگو قنیشا

            قنیشا – قند نیشابور   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/10/22 سود خالص به ازای هر سهم: 532 ریال سود نقدی تصویب شده: 100 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

            توضیحات بیشتر »