خانه ==> کل شرکت‌ها ==> فرآورده‌های نفتی ، کک و سوخت هسته‌ای

فرآورده‌های نفتی ، کک و سوخت هسته‌ای

شرمان – پالایش نفت کرمانشاه

شرمان – پالایش نفت کرمانشاه   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1393/05/04 زیان خالص به ازای هر سهم: 6373 ریال سود نقدی تصویب شده: 6000 ریال     مدیر عامل : حسین عبدی زمهریر نشانی : …

توضیحات بیشتر »

  شجی – شرکت نفت جی

  شجی – شرکت نفت جی   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/03/30 سود خالص به ازای هر سهم: 789 ریال سود نقدی تصویب شده: 745 ریال     موضوع فعالیت : احداث واجرای طرح و توسعه پالایشگاه …

  توضیحات بیشتر »

   شزنگ – تجهیزنیروی‌زنگان‌

   شزنگ – تجهیزنیروی‌زنگان‌   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/17 زیان خالص به ازای هر سهم: 363 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :تولید انواع روغنهای صنعتی …

   توضیحات بیشتر »

    شراز – پالایش نفت شیراز

    شراز – پالایش نفت شیراز   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/26 سود خالص به ازای هر سهم: 5223 ریال سود نقدی تصویب شده: 2500 ریال     موضوع فعالیت :    …

    توضیحات بیشتر »

     شنفت – نفت‌ پارس‌

     لوگو شنفت

     شنفت – نفت‌ پارس‌   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/05 سود خالص به ازای هر سهم: 2586 ریال سود نقدی تصویب شده: 2300 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

     توضیحات بیشتر »

      شرانل – نفت ایرانول

      لوگو شرانل

      شرانل – نفت ایرانول   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/28 سود خالص به ازای هر سهم: 1623 ریال سود نقدی تصویب شده: 1450 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

      توضیحات بیشتر »

       شبهرن – نفت بهران

       شبهرن – نفت بهران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16 سود خالص به ازای هر سهم: 2798 ریال سود نقدی تصویب شده: 2640 ریال     موضوع فعالیت :    – …

       توضیحات بیشتر »

        ونفت – سرمایه گذاری صنعت نفت

        لوگو ونفت

        ونفت – سرمایه گذاری صنعت نفت   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/11 سود خالص به ازای هر سهم: 437 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

        توضیحات بیشتر »

         شپاس – نفت پاسارگاد

         لوگو شپاس

         شپاس – نفت پاسارگاد   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/27 سود خالص به ازای هر سهم: 361 ریال سود نقدی تصویب شده: 180 ریال     موضوع فعالیت :    تولیدقیر …

         توضیحات بیشتر »

          شاوان – پالایش نفت لاوان

          لوگو شاوان

          شاوان – پالایش نفت لاوان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 2650 ریال سود نقدی تصویب شده: 1800 ریال     موضوع فعالیت :    …

          توضیحات بیشتر »

           شبریز – پالایش نفت تبریز

           لوگو شبریز

           شبریز – پالایش نفت تبریز   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 4363 ریال سود نقدی تصویب شده: 2400 ریال     موضوع فعالیت :    …

           توضیحات بیشتر »

            شسپا – نفت سپاهان

            لوگو شسپا

            شسپا – نفت سپاهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/24 سود خالص به ازای هر سهم: 9473 ریال سود نقدی تصویب شده: 4200 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

            توضیحات بیشتر »