خانه / کل شرکت‌ها / فرآورده‌های نفتی ، کک و سوخت هسته‌ای

فرآورده‌های نفتی ، کک و سوخت هسته‌ای

شرمان – پالایش نفت کرمانشاه

شرمان – پالایش نفت کرمانشاه   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1393/05/04 زیان خالص به ازای هر سهم: 6373 ریال سود نقدی تصویب شده: 6000 ریال     مدیر عامل : حسین عبدی زمهریر نشانی : …

توضیحات بیشتر »

شجی – شرکت نفت جی

شجی – شرکت نفت جی   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1397/03/30 سود خالص به ازای هر سهم: 789 ریال سود نقدی تصویب شده: 745 ریال     موضوع فعالیت : احداث واجرای طرح و توسعه پالایشگاه …

توضیحات بیشتر »

شزنگ – تجهیزنیروی‌زنگان‌

شزنگ – تجهیزنیروی‌زنگان‌   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/17 زیان خالص به ازای هر سهم: 363 ریال سود نقدی تصویب شده: صفر ریال     موضوع فعالیت :تولید انواع روغنهای صنعتی …

توضیحات بیشتر »

شراز – پالایش نفت شیراز

شراز – پالایش نفت شیراز   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/26 سود خالص به ازای هر سهم: 5223 ریال سود نقدی تصویب شده: 2500 ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

شنفت – نفت‌ پارس‌

لوگو شنفت

شنفت – نفت‌ پارس‌   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/05 سود خالص به ازای هر سهم: 2586 ریال سود نقدی تصویب شده: 2300 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

شرانل – نفت ایرانول

لوگو شرانل

شرانل – نفت ایرانول   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/03/28 سود خالص به ازای هر سهم: 1623 ریال سود نقدی تصویب شده: 1450 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »

شبهرن – نفت بهران

شبهرن – نفت بهران   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/16 سود خالص به ازای هر سهم: 2798 ریال سود نقدی تصویب شده: 2640 ریال     موضوع فعالیت :    – …

توضیحات بیشتر »

ونفت – سرمایه گذاری صنعت نفت

لوگو ونفت

ونفت – سرمایه گذاری صنعت نفت   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/11 سود خالص به ازای هر سهم: 437 ریال سود نقدی تصویب شده: 250 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره …

توضیحات بیشتر »

شپاس – نفت پاسارگاد

لوگو شپاس

شپاس – نفت پاسارگاد   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/27 سود خالص به ازای هر سهم: 361 ریال سود نقدی تصویب شده: 180 ریال     موضوع فعالیت :    تولیدقیر …

توضیحات بیشتر »

شاوان – پالایش نفت لاوان

لوگو شاوان

شاوان – پالایش نفت لاوان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 2650 ریال سود نقدی تصویب شده: 1800 ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

شبریز – پالایش نفت تبریز

لوگو شبریز

شبریز – پالایش نفت تبریز   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/04/31 سود خالص به ازای هر سهم: 4363 ریال سود نقدی تصویب شده: 2400 ریال     موضوع فعالیت :    …

توضیحات بیشتر »

شسپا – نفت سپاهان

لوگو شسپا

شسپا – نفت سپاهان   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ آخرین مجمع عادی سالیانه: 1398/4/24 سود خالص به ازای هر سهم: 9473 ریال سود نقدی تصویب شده: 4200 ریال   زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه …

توضیحات بیشتر »