خانه / کل شرکت‌ها / انتشار ، چاپ و تکثیر

انتشار ، چاپ و تکثیر

چافست – افست

لوگو چافست

چافست – افست   • نمودار قیمتی :   • سود خالص و سود نقدی هر سهم   • تاریخ و سود مجمع تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/10/29 سود خالص به ازای هر سهم: 560 ریال سود نقدی تصویب شده: 100 ریال   — تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/25 سود خالص …

توضیحات بیشتر »