اتکام – بیمه اتکایی امین

اتکام – بیمه اتکایی امین

 

• معرفی شرکت

شرکت بیمه اتکایی امین به‌ عنوان اولین شرکت بیمه اتکایی خصوصی کشور اجازه تاسیس خود را در تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ کرد.

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
۱- قبول بیمه نامه های اتکائی و اتکائی مجدد، در کلیه رشته های بیمه از بازارهای داخلی و خارجی
۲- تأسیس، مشارکت و یا اداره صندوق های بیمه اتکائی داخلی و خارجی
۳- تحصیل پوشش بیمه اتکائی حمایتی در رابطه با تعهدات بیمه ای پذیرفته شده
۴- سرمایه گذاری از محل سرمایه، اندوخته ها، ذخایر فنی و قانونی و سایر منابع مالی شرکت در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
۵- عرضه خدمات جانبی و تکمیلی در زمینه بیمه های اتکائی

 


• نمودار قیمتی :

 

نمودار قیمتی اتکام


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (اتکام)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص اتکام


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/11/13

سود خالص به ازای هر سهم: 303 ریال
سود نقدی تصویب شده: 45 ریال

 

[ttmgafixednotif]

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1397/10/27

سود خالص به ازای هر سهم: 356 ریال
سود نقدی تصویب شده: 300 ریال

 

زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(اصلاحیه)


 

 

موضوع فعالیت :  موضوع فعالیت شرکت عبارت از انجام عملیات بیمه ای اتکایی از داخل یا خارج از کشور در انواع رشته های بیمه بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسرمایه گذاری از محل ذخایر واندوخته های فنی وقانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه می باشد.


نشانی دفتر :   جزیره کیش ، میدان سنایی ، بلوار اندیشه ، قطعه N.O.B.16


نشانی امور سهام : تهران ، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) ، خیابان قبادیان شرقی ، پلاک 1


تلفن امور سهام :   26 – 88877610 (021)


وب سایت :   www.aminre.ir


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

    لینک کوتاه: