ساذری – آذریت

ساذری – آذریت

 

• نمودار قیمتی:

 

نمودار قیمتی ساذری


• سود خالص و سود نقدی هر سهم (ساذری)

 

نمودار سود نقدی و سود خالص ساذری


• تاریخ و سود مجمع

تاریخ مجمع عادی سالیانه: 1398/4/09

زیان خالص به ازای هر سهم: 1414 ریال
سود نقدی تصویب شده: صفر ریال

 

[ttmgafixednotif]


 

موضوع فعالیت :  تولید لوله و ورق الیاف سیمانی


نشانی دفتر :   تهران، خیابان طالقانی شرقی ،شماره 428


نشانی امور سهام : کیلومتر 22 جاده تبریز – مرند ، روبروی سیمان صوفیان


تلفن امور سهام :   42528125 (041)


وب سایت :   www.azaritco.com


سال مالی :    12/29

 

صفحه نماد در tsetmc

 

 

 

 

    لینک کوتاه: